• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 13:25:23 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD3
100N
97
200N
722
400N
8960
3909
8152
1TR
7473
3TR
91235
58574
53040
33036
94800
22567
48386
10TR
84265
33129
20TR
20986
30TR
83952
ĐB
492922

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 27/03/16

000 09 552 52
1665 67 60
222 29 22 774 73
335 36 886 86
440 997

Tiền Giang - 27/03/16

0123456789
8960
3040
4800
722
8152
3952
2922
7473
8574
1235
4265
3036
8386
0986
97
2567
3909
3129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 3K4
100N
89
200N
715
400N
0218
7963
0315
1TR
8423
3TR
17031
09940
45826
22382
20261
91587
39742
10TR
67848
12212
20TR
99569
30TR
35799
ĐB
325137

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 27/03/16

05
112 18 15 15 669 61 63
226 23 7
337 31 882 87 89
448 40 42 999

Kiên Giang - 27/03/16

0123456789
9940
7031
0261
2382
9742
2212
7963
8423
715
0315
5826
1587
5137
0218
7848
89
9569
5799
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL3K4
100N
99
200N
075
400N
7484
8662
9283
1TR
2579
3TR
62240
52259
76269
57117
05315
54437
86935
10TR
98966
68485
20TR
62918
30TR
31021
ĐB
926722

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 27/03/16

0559
118 17 15 666 69 62
222 21 779 75
337 35 885 84 83
440 999

Đà Lạt - 27/03/16

0123456789
2240
1021
8662
6722
9283
7484
075
5315
6935
8485
8966
7117
4437
2918
99
2579
2259
6269
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 3D7
100N
17
200N
097
400N
3736
3656
8964
1TR
4289
3TR
80098
26854
53136
32813
33760
47468
16861
10TR
90617
08776
20TR
39021
30TR
06443
ĐB
809867

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 26/03/16

0554 56
117 13 17 667 60 68 61 64
221 776
336 36 889
443 998 97

TP. HCM - 26/03/16

0123456789
3760
6861
9021
2813
6443
8964
6854
3736
3656
3136
8776
17
097
0617
9867
0098
7468
4289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 3K4
100N
59
200N
939
400N
7909
1107
0967
1TR
3345
3TR
96999
79347
42714
68439
12642
69035
95265
10TR
00117
71941
20TR
16434
30TR
85917
ĐB
999369

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 26/03/16

009 07 559
117 17 14 669 65 67
27
334 39 35 39 8
441 47 42 45 999

Long An - 26/03/16

0123456789
1941
2642
2714
6434
3345
9035
5265
1107
0967
9347
0117
5917
59
939
7909
6999
8439
9369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T3
100N
72
200N
776
400N
9768
8612
8037
1TR
0550
3TR
71138
17993
34226
70589
57120
27002
81297
10TR
65463
72610
20TR
63961
30TR
72071
ĐB
271305

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 26/03/16

005 02 550
110 12 661 63 68
226 20 771 76 72
338 37 889
4993 97

Hậu Giang - 26/03/16

0123456789
0550
7120
2610
3961
2071
72
8612
7002
7993
5463
1305
776
4226
8037
1297
9768
1138
0589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 3K4
100N
62
200N
264
400N
0887
8745
0728
1TR
1897
3TR
22002
53409
44314
16269
45740
38426
08278
10TR
67916
63480
20TR
48328
30TR
88578
ĐB
815115

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 26/03/16

002 09 5
115 16 14 669 64 62
228 26 28 778 78
3880 87
440 45 997

Bình Phước - 26/03/16

0123456789
5740
3480
62
2002
264
4314
8745
5115
8426
7916
0887
1897
0728
8278
8328
8578
3409
6269
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1