• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 23/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 1K4
100N
42
200N
142
400N
6777
7781
6119
1TR
7570
3TR
89972
46352
44952
82909
89465
94674
65768
10TR
42040
94488
20TR
51987
30TR
96760
ĐB
304506

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 27/01/16

006 09 552 52
119 660 65 68
2772 74 70 77
3887 88 81
440 42 42 9

Đồng Nai - 27/01/16

0123456789
7570
2040
6760
7781
42
142
9972
6352
4952
4674
9465
4506
6777
1987
5768
4488
6119
2909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T1
100N
82
200N
234
400N
4310
5459
4386
1TR
0699
3TR
32200
02542
48069
62951
24168
56942
12953
10TR
37000
23265
20TR
19804
30TR
49445
ĐB
135778

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 27/01/16

004 00 00 551 53 59
110 665 69 68
2778
334 886 82
445 42 42 999

Cần Thơ - 27/01/16

0123456789
4310
2200
7000
2951
82
2542
6942
2953
234
9804
3265
9445
4386
4168
5778
5459
0699
8069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T01
100N
37
200N
213
400N
4258
2212
1788
1TR
3359
3TR
48001
48248
82181
56495
45759
03350
67157
10TR
49131
54006
20TR
65808
30TR
56196
ĐB
945753

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 27/01/16

008 06 01 553 59 50 57 59 58
112 13 6
27
331 37 881 88
448 996 95

Sóc Trăng - 27/01/16

0123456789
3350
8001
2181
9131
2212
213
5753
6495
4006
6196
37
7157
4258
1788
8248
5808
3359
5759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K04T01
100N
43
200N
062
400N
2541
3675
5201
1TR
1844
3TR
63528
53964
05784
25561
60415
39908
35501
10TR
69028
26059
20TR
28164
30TR
56135
ĐB
046975

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 26/01/16

008 01 01 559
115 664 64 61 62
228 28 775 75
335 884
444 41 43 9

Bến Tre - 26/01/16

0123456789
2541
5201
5561
5501
062
43
1844
3964
5784
8164
3675
0415
6135
6975
3528
9908
9028
6059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 1D
100N
01
200N
451
400N
6296
8468
2801
1TR
3698
3TR
86103
92121
22060
95013
31120
67976
02712
10TR
59321
24657
20TR
70634
30TR
47374
ĐB
036497

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 26/01/16

003 01 01 557 51
113 12 660 68
221 21 20 774 76
334 8
4997 98 96

Vũng Tàu - 26/01/16

0123456789
2060
1120
01
451
2801
2121
9321
2712
6103
5013
0634
7374
6296
7976
4657
6497
8468
3698
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T01K4
100N
84
200N
534
400N
7680
4883
6945
1TR
3371
3TR
54194
19645
50514
45011
61527
14733
95205
10TR
95969
95105
20TR
27701
30TR
22322
ĐB
215828

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 26/01/16

001 05 05 5
114 11 669
228 22 27 771
333 34 880 83 84
445 45 994

Bạc Liêu - 26/01/16

0123456789
7680
3371
5011
7701
2322
4883
4733
84
534
4194
0514
6945
9645
5205
5105
1527
5828
5969
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1