• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 09:29:51 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 11K4
100N
08
200N
393
400N
8619
6385
1206
1TR
7461
3TR
50574
11724
37681
75650
06409
59916
45805
10TR
74652
00832
20TR
77927
30TR
24606
ĐB
603561

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 26/11/15

006 09 05 06 08 552 50
116 19 661 61
227 24 774
332 881 85
4993

Tây Ninh - 26/11/15

0123456789
5650
7461
7681
3561
4652
0832
393
0574
1724
6385
5805
1206
9916
4606
7927
08
8619
6409
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG11K4
100N
20
200N
861
400N
3198
6190
4837
1TR
9672
3TR
04134
74525
85755
83892
56009
21168
22984
10TR
77228
23957
20TR
29871
30TR
79710
ĐB
226840

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 26/11/15

009 557 55
110 668 61
228 25 20 771 72
334 37 884
440 992 98 90

An Giang - 26/11/15

0123456789
20
6190
9710
6840
861
9871
9672
3892
4134
2984
4525
5755
4837
3957
3198
1168
7228
6009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 11K4
100N
62
200N
546
400N
1175
3316
8678
1TR
8249
3TR
11952
09419
60003
75089
12686
52997
51760
10TR
56189
86461
20TR
05782
30TR
91306
ĐB
423272

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 26/11/15

006 03 552
119 16 661 60 62
2772 75 78
3882 89 89 86
449 46 997

Bình Thuận - 26/11/15

0123456789
1760
6461
62
1952
5782
3272
0003
1175
546
3316
2686
1306
2997
8678
8249
9419
5089
6189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 11K4
100N
66
200N
219
400N
5696
4694
7024
1TR
0749
3TR
95641
79928
43355
62926
54658
28602
91727
10TR
11441
41086
20TR
95173
30TR
06283
ĐB
628704

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 25/11/15

004 02 555 58
119 666
228 26 27 24 773
3883 86
441 41 49 996 94

Đồng Nai - 25/11/15

0123456789
5641
1441
8602
5173
6283
4694
7024
8704
3355
66
5696
2926
1086
1727
9928
4658
219
0749
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T11
100N
98
200N
032
400N
1347
5809
6803
1TR
4282
3TR
23629
75437
54746
73552
14163
35930
55464
10TR
83538
49271
20TR
53527
30TR
29348
ĐB
452918

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 25/11/15

009 03 552
118 663 64
227 29 771
338 37 30 32 882
448 46 47 998

Cần Thơ - 25/11/15

0123456789
5930
9271
032
4282
3552
6803
4163
5464
4746
1347
5437
3527
98
3538
9348
2918
5809
3629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T11
100N
39
200N
318
400N
9096
5468
1410
1TR
7142
3TR
16886
08841
56277
34710
67382
41025
53943
10TR
25139
60297
20TR
74301
30TR
27034
ĐB
608832

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 25/11/15

001 5
110 10 18 668
225 777
332 34 39 39 886 82
441 43 42 997 96

Sóc Trăng - 25/11/15

0123456789
1410
4710
8841
4301
7142
7382
8832
3943
7034
1025
9096
6886
6277
0297
318
5468
39
5139
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1