• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 00:07:42 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 9E2
100N
28
200N
766
400N
7963
9090
6070
1TR
7705
3TR
06081
75207
14497
78072
20194
32663
01639
10TR
67434
11890
20TR
74644
30TR
15424
ĐB
352543

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 26/09/16

007 05 5
1663 63 66
224 28 772 70
334 39 881
443 44 990 97 94 90

TP. HCM - 26/09/16

0123456789
9090
6070
1890
6081
8072
7963
2663
2543
0194
7434
4644
5424
7705
766
5207
4497
28
1639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B39
100N
07
200N
327
400N
9393
4694
9870
1TR
8396
3TR
16572
85402
06561
67785
60054
44873
37939
10TR
04659
85128
20TR
63231
30TR
88309
ĐB
985155

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 26/09/16

009 02 07 555 59 54
1661
228 27 772 73 70
331 39 885
4996 93 94

Đồng Tháp - 26/09/16

0123456789
9870
6561
3231
6572
5402
9393
4873
4694
0054
7785
5155
8396
07
327
5128
7939
4659
8309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T09K4
100N
28
200N
949
400N
5436
1470
5785
1TR
1895
3TR
22732
02395
88979
80530
37578
80113
09107
10TR
47631
97777
20TR
64849
30TR
75005
ĐB
962998

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 26/09/16

005 07 5
113 6
228 777 79 78 70
331 32 30 36 885
449 49 998 95 95

Cà Mau - 26/09/16

0123456789
1470
0530
7631
2732
0113
5785
1895
2395
5005
5436
9107
7777
28
7578
2998
949
8979
4849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-D9
100N
18
200N
771
400N
0353
6120
6422
1TR
8727
3TR
97514
73147
83185
92618
97269
90329
95718
10TR
10246
31486
20TR
04090
30TR
86271
ĐB
959528

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 25/09/16

0553
114 18 18 18 669
228 29 27 20 22 771 71
3886 85
446 47 990

Tiền Giang - 25/09/16

0123456789
6120
4090
771
6271
6422
0353
7514
3185
0246
1486
8727
3147
18
2618
5718
9528
7269
0329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 9K4
100N
22
200N
420
400N
3795
9900
8605
1TR
3701
3TR
15295
00672
35534
16154
19705
87478
60554
10TR
71213
71980
20TR
37536
30TR
79821
ĐB
340149

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 25/09/16

005 01 00 05 554 54
113 6
221 20 22 772 78
336 34 880
449 995 95

Kiên Giang - 25/09/16

0123456789
420
9900
1980
3701
9821
22
0672
1213
5534
6154
0554
3795
8605
5295
9705
7536
7478
0149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL9K4
100N
22
200N
940
400N
4073
6444
8593
1TR
6716
3TR
94264
45194
44338
19204
04291
16757
10848
10TR
35352
29285
20TR
46001
30TR
41850
ĐB
293439

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 25/09/16

001 04 550 52 57
116 664
222 773
339 38 885
448 44 40 994 91 93

Đà Lạt - 25/09/16

0123456789
940
1850
4291
6001
22
5352
4073
8593
6444
4264
5194
9204
9285
6716
6757
4338
0848
3439
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1