• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 07:59:45 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL35
100N
22
200N
633
400N
2979
6159
2707
1TR
3275
3TR
99145
48734
13128
98179
61025
83501
02453
10TR
65674
33196
20TR
11504
30TR
91680
ĐB
197653

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 26/08/16

004 01 07 553 53 59
16
228 25 22 774 79 75 79
334 33 880
445 996

Vĩnh Long - 26/08/16

0123456789
1680
3501
22
633
2453
7653
8734
5674
1504
3275
9145
1025
3196
2707
3128
2979
6159
8179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 08KS35
100N
17
200N
741
400N
4151
2075
7096
1TR
1727
3TR
04004
33555
24724
67954
44138
16525
61427
10TR
59995
31659
20TR
89507
30TR
97909
ĐB
330597

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 26/08/16

009 07 04 559 55 54 51
117 6
224 25 27 27 775
338 8
441 997 95 96

Bình Dương - 26/08/16

0123456789
741
4151
4004
4724
7954
2075
3555
6525
9995
7096
17
1727
1427
9507
0597
4138
1659
7909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV35
100N
76
200N
358
400N
1185
4518
9977
1TR
0284
3TR
76099
73944
51870
16350
92366
56938
92395
10TR
91812
27077
20TR
20862
30TR
37563
ĐB
644175

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 26/08/16

0550 58
112 18 663 62 66
2775 77 70 77 76
338 884 85
444 999 95

Trà Vinh - 26/08/16

0123456789
1870
6350
1812
0862
7563
0284
3944
1185
2395
4175
76
2366
9977
7077
358
4518
6938
6099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 8K4
100N
88
200N
090
400N
3899
1948
1951
1TR
6827
3TR
09612
06879
60338
41976
95689
51881
17097
10TR
19009
69388
20TR
22818
30TR
14748
ĐB
949708

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 25/08/16

008 09 551
118 12 6
227 779 76
338 888 89 81 88
448 48 997 99 90

Tây Ninh - 25/08/16

0123456789
090
1951
1881
9612
1976
6827
7097
88
1948
0338
9388
2818
4748
9708
3899
6879
5689
9009
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-8K4
100N
06
200N
302
400N
1511
3887
8664
1TR
8023
3TR
22375
37633
02721
11543
08487
01401
13243
10TR
40739
50921
20TR
73321
30TR
06666
ĐB
740181

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 25/08/16

001 02 06 5
111 666 64
221 21 21 23 775
339 33 881 87 87
443 43 9

An Giang - 25/08/16

0123456789
1511
2721
1401
0921
3321
0181
302
8023
7633
1543
3243
8664
2375
06
6666
3887
8487
0739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 8K4
100N
90
200N
979
400N
3319
0625
0870
1TR
5106
3TR
45585
08346
52965
39415
21139
93580
22420
10TR
47860
52033
20TR
50812
30TR
14370
ĐB
462547

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 25/08/16

006 5
112 15 19 660 65
220 25 770 70 79
333 39 885 80
447 46 990

Bình Thuận - 25/08/16

0123456789
90
0870
3580
2420
7860
4370
0812
2033
0625
5585
2965
9415
5106
8346
2547
979
3319
1139
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1