• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 08:41:33 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 5K4
100N
87
200N
323
400N
9238
7739
1866
1TR
6377
3TR
53373
05450
49314
39589
30998
03338
62443
10TR
92841
90536
20TR
36985
30TR
55924
ĐB
841693

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 26/05/16

0550
114 666
224 23 773 77
336 38 38 39 885 89 87
441 43 993 98

Tây Ninh - 26/05/16

0123456789
5450
2841
323
3373
2443
1693
9314
5924
6985
1866
0536
87
6377
9238
0998
3338
7739
9589
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG5K4
100N
43
200N
455
400N
6667
2157
5929
1TR
4996
3TR
26393
75090
38693
26932
87499
27772
56448
10TR
17600
55781
20TR
54496
30TR
54682
ĐB
489559

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 26/05/16

000 559 57 55
1667
229 772
332 882 81
448 43 996 93 90 93 99 96

An Giang - 26/05/16

0123456789
5090
7600
5781
6932
7772
4682
43
6393
8693
455
4996
4496
6667
2157
6448
5929
7499
9559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 5K4
100N
01
200N
988
400N
4219
4633
5348
1TR
9949
3TR
31215
93741
31145
42741
85887
41976
95694
10TR
48073
52398
20TR
05577
30TR
77911
ĐB
266694

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 26/05/16

001 5
111 15 19 6
2777 73 76
333 887 88
441 45 41 49 48 994 98 94

Bình Thuận - 26/05/16

0123456789
01
3741
2741
7911
4633
8073
5694
6694
1215
1145
1976
5887
5577
988
5348
2398
4219
9949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 5K4
100N
50
200N
311
400N
2933
4393
6254
1TR
2933
3TR
10110
73842
07338
29494
78078
20940
18167
10TR
57797
39557
20TR
18874
30TR
60804
ĐB
608368

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 25/05/16

004 557 54 50
110 11 668 67
2774 78
338 33 33 8
442 40 997 94 93

Đồng Nai - 25/05/16

0123456789
50
0110
0940
311
3842
2933
4393
2933
6254
9494
8874
0804
8167
7797
9557
7338
8078
8368
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T5
100N
82
200N
352
400N
6585
1663
4797
1TR
3751
3TR
38973
18682
02274
83455
09938
67709
27623
10TR
80700
45882
20TR
28468
30TR
40637
ĐB
445968

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 25/05/16

000 09 555 51 52
1668 68 63
223 773 74
337 38 882 82 85 82
4997

Cần Thơ - 25/05/16

0123456789
0700
3751
82
352
8682
5882
1663
8973
7623
2274
6585
3455
4797
0637
9938
8468
5968
7709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T05
100N
62
200N
075
400N
6360
2383
6970
1TR
7062
3TR
93995
53470
88260
91256
06080
64524
59672
10TR
36865
46705
20TR
60805
30TR
10267
ĐB
196926

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 25/05/16

005 05 556
1667 65 60 62 60 62
226 24 770 72 70 75
3880 83
4995

Sóc Trăng - 25/05/16

0123456789
6360
6970
3470
8260
6080
62
7062
9672
2383
4524
075
3995
6865
6705
0805
1256
6926
0267
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1