• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 02:08:56 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K17T4
100N
67
200N
695
400N
2073
7988
2814
1TR
5241
3TR
10820
73097
37570
08361
75070
37065
42233
10TR
74115
05673
20TR
17122
30TR
66133
ĐB
665673

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 26/04/16

05
115 14 661 65 67
222 20 773 73 70 70 73
333 33 888
441 997 95

Bến Tre - 26/04/16

0123456789
0820
7570
5070
5241
8361
7122
2073
2233
5673
6133
5673
2814
695
7065
4115
67
3097
7988
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 4D
100N
74
200N
387
400N
3556
6528
0182
1TR
8174
3TR
99929
77040
90596
09906
45501
16633
22846
10TR
57258
67867
20TR
50842
30TR
33753
ĐB
629966

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 26/04/16

006 01 553 58 56
1666 67
229 28 774 74
333 882 87
442 40 46 996

Vũng Tàu - 26/04/16

0123456789
7040
5501
0182
0842
6633
3753
74
8174
3556
0596
9906
2846
9966
387
7867
6528
7258
9929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T04K4
100N
23
200N
942
400N
2157
4516
1867
1TR
6677
3TR
10264
02234
41364
59972
21541
58817
22579
10TR
30415
04821
20TR
21748
30TR
11090
ĐB
606713

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 26/04/16

0557
113 15 17 16 664 64 67
221 23 772 79 77
334 8
448 41 42 990

Bạc Liêu - 26/04/16

0123456789
1090
1541
4821
942
9972
23
6713
0264
2234
1364
0415
4516
2157
1867
6677
8817
1748
2579
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 4E2
100N
96
200N
051
400N
9481
4724
2629
1TR
3103
3TR
10426
92763
95374
35951
28970
59848
56509
10TR
78837
99141
20TR
34163
30TR
81868
ĐB
604444

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 25/04/16

009 03 551 51
1668 63 63
226 24 29 774 70
337 881
444 41 48 996

TP. HCM - 25/04/16

0123456789
8970
051
9481
5951
9141
3103
2763
4163
4724
5374
4444
96
0426
8837
9848
1868
2629
6509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B17
100N
95
200N
928
400N
4802
4383
1753
1TR
1396
3TR
80674
84940
90385
83223
57393
09886
92752
10TR
94178
07140
20TR
30954
30TR
91298
ĐB
461528

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 25/04/16

002 554 52 53
16
228 23 28 778 74
3885 86 83
440 40 998 93 96 95

Đồng Tháp - 25/04/16

0123456789
4940
7140
4802
2752
4383
1753
3223
7393
0674
0954
95
0385
1396
9886
928
4178
1298
1528
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T04K4
100N
35
200N
688
400N
5947
7112
6547
1TR
6655
3TR
58519
75603
94385
09785
56146
85261
71723
10TR
69160
72205
20TR
30647
30TR
27900
ĐB
283220

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 25/04/16

000 05 03 555
119 12 660 61
220 23 7
335 885 85 88
447 46 47 47 9

Cà Mau - 25/04/16

0123456789
9160
7900
3220
5261
7112
5603
1723
35
6655
4385
9785
2205
6146
5947
6547
0647
688
8519
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1