• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL09
100N
10
200N
157
400N
9926
0764
0977
1TR
5641
3TR
97688
10386
62668
40868
26096
02572
67876
10TR
58761
80112
20TR
43814
30TR
75303
ĐB
237003

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 26/02/16

003 03 557
114 12 10 661 68 68 64
226 772 76 77
3888 86
441 996

Vĩnh Long - 26/02/16

0123456789
10
5641
8761
2572
0112
5303
7003
0764
3814
9926
0386
6096
7876
157
0977
7688
2668
0868
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 02KS09
100N
32
200N
336
400N
0226
9203
7312
1TR
4958
3TR
14240
15780
44463
71685
14682
08243
28172
10TR
11239
22330
20TR
83488
30TR
85488
ĐB
285984

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 26/02/16

003 558
112 663
226 772
339 30 36 32 884 88 88 80 85 82
440 43 9

Bình Dương - 26/02/16

0123456789
4240
5780
2330
32
7312
4682
8172
9203
4463
8243
5984
1685
336
0226
4958
3488
5488
1239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV09
100N
06
200N
519
400N
3455
8304
0048
1TR
0572
3TR
29433
10696
26781
53918
64917
82769
65641
10TR
61653
40071
20TR
13717
30TR
18726
ĐB
157265

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 26/02/16

004 06 553 55
117 18 17 19 665 69
226 771 72
333 881
441 48 996

Trà Vinh - 26/02/16

0123456789
6781
5641
0071
0572
9433
1653
8304
3455
7265
06
0696
8726
4917
3717
0048
3918
519
2769
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 2K4
100N
63
200N
361
400N
8838
0763
7283
1TR
2107
3TR
63229
16033
00929
94381
11185
33274
97236
10TR
91039
14334
20TR
04652
30TR
57684
ĐB
485840

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 25/02/16

007 552
1663 61 63
229 29 774
339 34 33 36 38 884 81 85 83
440 9

Tây Ninh - 25/02/16

0123456789
5840
361
4381
4652
63
0763
7283
6033
3274
4334
7684
1185
7236
2107
8838
3229
0929
1039
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG2K4
100N
74
200N
399
400N
9427
5438
5082
1TR
1448
3TR
57713
84461
09336
85409
25806
70170
45570
10TR
14615
84199
20TR
64478
30TR
05395
ĐB
435576

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 25/02/16

009 06 5
115 13 661
227 776 78 70 70 74
336 38 882
448 995 99 99

An Giang - 25/02/16

0123456789
0170
5570
4461
5082
7713
74
4615
5395
9336
5806
5576
9427
5438
1448
4478
399
5409
4199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 2K4
100N
82
200N
399
400N
0090
9465
9343
1TR
2144
3TR
83104
71833
05202
98094
27990
80426
24221
10TR
52771
72193
20TR
55471
30TR
46553
ĐB
049795

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 25/02/16

004 02 553
1665
226 21 771 71
333 882
444 43 995 93 94 90 90 99

Bình Thuận - 25/02/16

0123456789
0090
7990
4221
2771
5471
82
5202
9343
1833
2193
6553
2144
3104
8094
9465
9795
0426
399
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1