• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 02:06:45 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K04T01
100N
43
200N
062
400N
2541
3675
5201
1TR
1844
3TR
63528
53964
05784
25561
60415
39908
35501
10TR
69028
26059
20TR
28164
30TR
56135
ĐB
046975

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 26/01/16

008 01 01 559
115 664 64 61 62
228 28 775 75
335 884
444 41 43 9

Bến Tre - 26/01/16

0123456789
2541
5201
5561
5501
062
43
1844
3964
5784
8164
3675
0415
6135
6975
3528
9908
9028
6059
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 1D
100N
01
200N
451
400N
6296
8468
2801
1TR
3698
3TR
86103
92121
22060
95013
31120
67976
02712
10TR
59321
24657
20TR
70634
30TR
47374
ĐB
036497

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 26/01/16

003 01 01 557 51
113 12 660 68
221 21 20 774 76
334 8
4997 98 96

Vũng Tàu - 26/01/16

0123456789
2060
1120
01
451
2801
2121
9321
2712
6103
5013
0634
7374
6296
7976
4657
6497
8468
3698
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T01K4
100N
84
200N
534
400N
7680
4883
6945
1TR
3371
3TR
54194
19645
50514
45011
61527
14733
95205
10TR
95969
95105
20TR
27701
30TR
22322
ĐB
215828

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 26/01/16

001 05 05 5
114 11 669
228 22 27 771
333 34 880 83 84
445 45 994

Bạc Liêu - 26/01/16

0123456789
7680
3371
5011
7701
2322
4883
4733
84
534
4194
0514
6945
9645
5205
5105
1527
5828
5969
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 1E2
100N
25
200N
638
400N
3121
8492
6990
1TR
9606
3TR
43311
24800
36797
29581
61282
61069
52795
10TR
68953
73706
20TR
41299
30TR
68225
ĐB
433604

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 25/01/16

004 06 00 06 553
111 669
225 21 25 7
338 881 82
4999 97 95 92 90

TP. HCM - 25/01/16

0123456789
6990
4800
3121
3311
9581
8492
1282
8953
3604
25
2795
8225
9606
3706
6797
638
1069
1299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B04
100N
36
200N
796
400N
3365
9801
5368
1TR
1591
3TR
19275
10008
72406
64060
86516
50362
22141
10TR
40416
88440
20TR
66099
30TR
17091
ĐB
213492

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 25/01/16

008 06 01 5
116 16 660 62 65 68
2775
336 8
440 41 992 91 99 91 96

Đồng Tháp - 25/01/16

0123456789
4060
8440
9801
1591
2141
7091
0362
3492
3365
9275
36
796
2406
6516
0416
5368
0008
6099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T01K4
100N
05
200N
130
400N
9668
7396
1705
1TR
7793
3TR
26453
14939
38225
36935
46728
09403
55853
10TR
42133
22993
20TR
63695
30TR
40087
ĐB
557814

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 25/01/16

003 05 05 553 53
114 668
225 28 7
333 39 35 30 887
4995 93 93 96

Cà Mau - 25/01/16

0123456789
130
7793
6453
9403
5853
2133
2993
7814
05
1705
8225
6935
3695
7396
0087
9668
6728
4939
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1