• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 06:04:03 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 36VL52
100N
11
200N
852
400N
3595
0983
8552
1TR
3731
3TR
22239
91745
26328
45463
38066
98246
23061
10TR
29348
50556
20TR
92093
30TR
80801
ĐB
722997

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 25/12/15

001 556 52 52
111 663 66 61
228 7
339 31 883
448 45 46 997 93 95

Vĩnh Long - 25/12/15

0123456789
11
3731
3061
0801
852
8552
0983
5463
2093
3595
1745
8066
8246
0556
2997
6328
9348
2239
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 12KS52
100N
93
200N
643
400N
4496
9563
6565
1TR
3155
3TR
14529
33555
90336
92565
08945
54866
89434
10TR
76293
72715
20TR
03791
30TR
94846
ĐB
555886

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 25/12/15

0555 55
115 665 66 63 65
229 7
336 34 886
446 45 43 991 93 96 93

Bình Dương - 25/12/15

0123456789
3791
93
643
9563
6293
9434
6565
3155
3555
2565
8945
2715
4496
0336
4866
4846
5886
4529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 24TV52
100N
36
200N
594
400N
4377
5452
9101
1TR
0653
3TR
35444
69360
32303
64488
73169
59995
59846
10TR
72682
73012
20TR
33760
30TR
21167
ĐB
193636

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 25/12/15

003 01 553 52
112 667 60 60 69
2777
336 36 882 88
444 46 995 94

Trà Vinh - 25/12/15

0123456789
9360
3760
9101
5452
2682
3012
0653
2303
594
5444
9995
36
9846
3636
4377
1167
4488
3169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 12K4
100N
90
200N
134
400N
0879
8082
9906
1TR
7744
3TR
57041
98491
50615
46774
72652
97985
38472
10TR
42396
40248
20TR
80695
30TR
79031
ĐB
172556

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 24/12/15

006 556 52
115 6
2774 72 79
331 34 885 82
448 41 44 995 96 91 90

Tây Ninh - 24/12/15

0123456789
90
7041
8491
9031
8082
2652
8472
134
7744
6774
0615
7985
0695
9906
2396
2556
0248
0879
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG12K4
100N
14
200N
058
400N
2254
7035
5005
1TR
7260
3TR
08196
46634
08877
75898
22082
76075
86131
10TR
82707
03223
20TR
93655
30TR
00345
ĐB
836603

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 24/12/15

003 07 05 555 54 58
114 660
223 777 75
334 31 35 882
445 996 98

An Giang - 24/12/15

0123456789
7260
6131
2082
3223
6603
14
2254
6634
7035
5005
6075
3655
0345
8196
8877
2707
058
5898
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 12K4
100N
74
200N
928
400N
0767
7215
1807
1TR
9328
3TR
52956
68033
81000
81649
82051
51548
74205
10TR
68349
70589
20TR
21382
30TR
02457
ĐB
122424

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 24/12/15

000 05 07 557 56 51
115 667
224 28 28 774
333 882 89
449 49 48 9

Bình Thuận - 24/12/15

0123456789
1000
2051
1382
8033
74
2424
7215
4205
2956
0767
1807
2457
928
9328
1548
1649
8349
0589
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1