• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 11:53:28 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-D9
100N
18
200N
771
400N
0353
6120
6422
1TR
8727
3TR
97514
73147
83185
92618
97269
90329
95718
10TR
10246
31486
20TR
04090
30TR
86271
ĐB
959528

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 25/09/16

0553
114 18 18 18 669
228 29 27 20 22 771 71
3886 85
446 47 990

Tiền Giang - 25/09/16

0123456789
6120
4090
771
6271
6422
0353
7514
3185
0246
1486
8727
3147
18
2618
5718
9528
7269
0329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 9K4
100N
22
200N
420
400N
3795
9900
8605
1TR
3701
3TR
15295
00672
35534
16154
19705
87478
60554
10TR
71213
71980
20TR
37536
30TR
79821
ĐB
340149

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 25/09/16

005 01 00 05 554 54
113 6
221 20 22 772 78
336 34 880
449 995 95

Kiên Giang - 25/09/16

0123456789
420
9900
1980
3701
9821
22
0672
1213
5534
6154
0554
3795
8605
5295
9705
7536
7478
0149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL9K4
100N
22
200N
940
400N
4073
6444
8593
1TR
6716
3TR
94264
45194
44338
19204
04291
16757
10848
10TR
35352
29285
20TR
46001
30TR
41850
ĐB
293439

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 25/09/16

001 04 550 52 57
116 664
222 773
339 38 885
448 44 40 994 91 93

Đà Lạt - 25/09/16

0123456789
940
1850
4291
6001
22
5352
4073
8593
6444
4264
5194
9204
9285
6716
6757
4338
0848
3439
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 9D7
100N
99
200N
389
400N
2167
0488
1266
1TR
3775
3TR
56355
95709
42986
02800
72284
84172
14349
10TR
34231
23377
20TR
55306
30TR
89452
ĐB
305240

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 24/09/16

006 09 00 552 55
1667 66
2777 72 75
331 886 84 88 89
440 49 999

TP. HCM - 24/09/16

0123456789
2800
5240
4231
4172
9452
2284
3775
6355
1266
2986
5306
2167
3377
0488
99
389
5709
4349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 9K4
100N
56
200N
402
400N
5704
3866
1787
1TR
0246
3TR
12339
26424
94456
99689
73458
11943
75666
10TR
12750
12839
20TR
98650
30TR
59329
ĐB
036497

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 24/09/16

004 02 550 50 56 58 56
1666 66
229 24 7
339 39 889 87
443 46 997

Long An - 24/09/16

0123456789
2750
8650
402
1943
5704
6424
56
3866
0246
4456
5666
1787
6497
3458
2339
9689
2839
9329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T9
100N
33
200N
029
400N
6716
3877
2257
1TR
0786
3TR
66037
79520
16876
47216
31274
14562
76737
10TR
30431
13621
20TR
60684
30TR
07856
ĐB
636753

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 24/09/16

0553 56 57
116 16 662
221 20 29 776 74 77
331 37 37 33 884 86
49

Hậu Giang - 24/09/16

0123456789
9520
0431
3621
4562
33
6753
1274
0684
6716
0786
6876
7216
7856
3877
2257
6037
6737
029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M9K4
100N
13
200N
278
400N
1413
8386
9491
1TR
4353
3TR
33057
58404
32207
92897
79393
51754
78966
10TR
66209
49054
20TR
68489
30TR
47929
ĐB
249596

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 24/09/16

009 04 07 554 57 54 53
113 13 666
229 778
3889 86
4996 97 93 91

Bình Phước - 24/09/16

0123456789
9491
13
1413
4353
9393
8404
1754
9054
8386
8966
9596
3057
2207
2897
278
6209
8489
7929
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1