• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 08:41:58 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 8K4
100N
88
200N
090
400N
3899
1948
1951
1TR
6827
3TR
09612
06879
60338
41976
95689
51881
17097
10TR
19009
69388
20TR
22818
30TR
14748
ĐB
949708

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 25/08/16

008 09 551
118 12 6
227 779 76
338 888 89 81 88
448 48 997 99 90

Tây Ninh - 25/08/16

0123456789
090
1951
1881
9612
1976
6827
7097
88
1948
0338
9388
2818
4748
9708
3899
6879
5689
9009
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-8K4
100N
06
200N
302
400N
1511
3887
8664
1TR
8023
3TR
22375
37633
02721
11543
08487
01401
13243
10TR
40739
50921
20TR
73321
30TR
06666
ĐB
740181

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 25/08/16

001 02 06 5
111 666 64
221 21 21 23 775
339 33 881 87 87
443 43 9

An Giang - 25/08/16

0123456789
1511
2721
1401
0921
3321
0181
302
8023
7633
1543
3243
8664
2375
06
6666
3887
8487
0739
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 8K4
100N
90
200N
979
400N
3319
0625
0870
1TR
5106
3TR
45585
08346
52965
39415
21139
93580
22420
10TR
47860
52033
20TR
50812
30TR
14370
ĐB
462547

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 25/08/16

006 5
112 15 19 660 65
220 25 770 70 79
333 39 885 80
447 46 990

Bình Thuận - 25/08/16

0123456789
90
0870
3580
2420
7860
4370
0812
2033
0625
5585
2965
9415
5106
8346
2547
979
3319
1139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 8K4
100N
17
200N
662
400N
2940
5290
5661
1TR
7616
3TR
09437
58517
11536
14031
14278
89676
88615
10TR
00757
74691
20TR
73570
30TR
78145
ĐB
802595

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 24/08/16

0557
117 15 16 17 661 62
2770 78 76
337 36 31 8
445 40 995 91 90

Đồng Nai - 24/08/16

0123456789
2940
5290
3570
5661
4031
4691
662
8615
8145
2595
7616
1536
9676
17
9437
8517
0757
4278
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T8
100N
04
200N
895
400N
4929
3258
8165
1TR
4051
3TR
28187
09090
66740
99327
41531
72194
37453
10TR
42846
00389
20TR
49579
30TR
79398
ĐB
746596

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 24/08/16

004 553 51 58
1665
227 29 779
331 889 87
446 40 996 98 90 94 95

Cần Thơ - 24/08/16

0123456789
9090
6740
4051
1531
7453
04
2194
895
8165
2846
6596
8187
9327
3258
9398
4929
0389
9579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T08
100N
81
200N
183
400N
6510
6439
5573
1TR
3017
3TR
46971
64189
89139
55483
15385
53131
50817
10TR
80565
84039
20TR
47366
30TR
83051
ĐB
364225

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 24/08/16

0551
117 17 10 666 65
225 771 73
339 39 31 39 889 83 85 83 81
49

Sóc Trăng - 24/08/16

0123456789
6510
81
6971
3131
3051
183
5573
5483
5385
0565
4225
7366
3017
0817
6439
4189
9139
4039
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1