• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 12:59:28 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 7E2
100N
95
200N
754
400N
4192
1758
0200
1TR
0410
3TR
78180
00348
41675
05016
75601
68779
88623
10TR
14416
94716
20TR
33836
30TR
31326
ĐB
688967

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 25/07/16

001 00 558 54
116 16 16 10 667
226 23 775 79
336 880
448 992 95

TP. HCM - 25/07/16

0123456789
0200
0410
8180
5601
4192
8623
754
95
1675
5016
4416
4716
3836
1326
8967
1758
0348
8779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B30
100N
43
200N
764
400N
7174
6447
0032
1TR
3087
3TR
60574
16264
83223
65381
48405
23863
61478
10TR
07466
44055
20TR
31347
30TR
15372
ĐB
006395

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 25/07/16

005 555
1666 64 63 64
223 772 74 78 74
332 881 87
447 47 43 995

Đồng Tháp - 25/07/16

0123456789
5381
0032
5372
43
3223
3863
764
7174
0574
6264
8405
4055
6395
7466
6447
3087
1347
1478
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T07K4
100N
21
200N
403
400N
2281
0612
1738
1TR
8157
3TR
23011
17287
16430
71626
57826
03984
41220
10TR
94613
13207
20TR
44991
30TR
04195
ĐB
275231

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 25/07/16

007 03 557
113 11 12 6
226 26 20 21 7
331 30 38 887 84 81
4995 91

Cà Mau - 25/07/16

0123456789
6430
1220
21
2281
3011
4991
5231
0612
403
4613
3984
4195
1626
7826
8157
7287
3207
1738
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-D7
100N
04
200N
262
400N
9733
2700
9815
1TR
4890
3TR
82524
48387
70364
08963
66710
20987
30658
10TR
12282
10261
20TR
39083
30TR
38346
ĐB
871295

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 24/07/16

000 04 558
110 15 661 64 63 62
224 7
333 883 82 87 87
446 995 90

Tiền Giang - 24/07/16

0123456789
2700
4890
6710
0261
262
2282
9733
8963
9083
04
2524
0364
9815
1295
8346
8387
0987
0658
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 7K4
100N
03
200N
729
400N
9290
9645
5258
1TR
1856
3TR
47671
24910
20596
54176
32284
09205
79219
10TR
69663
58514
20TR
12208
30TR
35267
ĐB
307746

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 24/07/16

008 05 03 556 58
114 10 19 667 63
229 771 76
3884
446 45 996 90

Kiên Giang - 24/07/16

0123456789
9290
4910
7671
03
9663
2284
8514
9645
9205
1856
0596
4176
7746
5267
5258
2208
729
9219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL7K4
100N
44
200N
903
400N
3398
3570
7182
1TR
2220
3TR
17813
31461
41166
44491
31508
65778
90069
10TR
04028
60105
20TR
64473
30TR
63131
ĐB
916284

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 24/07/16

005 08 03 5
113 661 66 69
228 20 773 78 70
331 884 82
444 991 98

Đà Lạt - 24/07/16

0123456789
3570
2220
1461
4491
3131
7182
903
7813
4473
44
6284
0105
1166
3398
1508
5778
4028
0069
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1