• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 27/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 5K4
100N
50
200N
311
400N
2933
4393
6254
1TR
2933
3TR
10110
73842
07338
29494
78078
20940
18167
10TR
57797
39557
20TR
18874
30TR
60804
ĐB
608368

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 25/05/16

004 557 54 50
110 11 668 67
2774 78
338 33 33 8
442 40 997 94 93

Đồng Nai - 25/05/16

0123456789
50
0110
0940
311
3842
2933
4393
2933
6254
9494
8874
0804
8167
7797
9557
7338
8078
8368
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T5
100N
82
200N
352
400N
6585
1663
4797
1TR
3751
3TR
38973
18682
02274
83455
09938
67709
27623
10TR
80700
45882
20TR
28468
30TR
40637
ĐB
445968

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 25/05/16

000 09 555 51 52
1668 68 63
223 773 74
337 38 882 82 85 82
4997

Cần Thơ - 25/05/16

0123456789
0700
3751
82
352
8682
5882
1663
8973
7623
2274
6585
3455
4797
0637
9938
8468
5968
7709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T05
100N
62
200N
075
400N
6360
2383
6970
1TR
7062
3TR
93995
53470
88260
91256
06080
64524
59672
10TR
36865
46705
20TR
60805
30TR
10267
ĐB
196926

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 25/05/16

005 05 556
1667 65 60 62 60 62
226 24 770 72 70 75
3880 83
4995

Sóc Trăng - 25/05/16

0123456789
6360
6970
3470
8260
6080
62
7062
9672
2383
4524
075
3995
6865
6705
0805
1256
6926
0267
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K21T5
100N
14
200N
055
400N
4485
5822
4895
1TR
3201
3TR
47047
89453
13222
74792
87332
87623
82636
10TR
41909
49060
20TR
48709
30TR
05801
ĐB
455648

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 24/05/16

001 09 09 01 553 55
114 660
222 23 22 7
332 36 885
448 47 992 95

Bến Tre - 24/05/16

0123456789
9060
3201
5801
5822
3222
4792
7332
9453
7623
14
055
4485
4895
2636
7047
5648
1909
8709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 5D
100N
48
200N
358
400N
7882
7233
4729
1TR
6115
3TR
34508
22473
69716
53386
02649
01859
46134
10TR
82157
68600
20TR
92080
30TR
95909
ĐB
061934

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 24/05/16

009 00 08 557 59 58
116 15 6
229 773
334 34 33 880 86 82
449 48 9

Vũng Tàu - 24/05/16

0123456789
8600
2080
7882
7233
2473
6134
1934
6115
9716
3386
2157
48
358
4508
4729
2649
1859
5909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T05K4
100N
52
200N
325
400N
2251
1461
7473
1TR
7262
3TR
51052
31735
18124
46650
74941
06464
13429
10TR
80768
10014
20TR
07682
30TR
28404
ĐB
463401

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 24/05/16

001 04 552 50 51 52
114 668 64 62 61
224 29 25 773
335 882
441 9

Bạc Liêu - 24/05/16

0123456789
6650
2251
1461
4941
3401
52
7262
1052
7682
7473
8124
6464
0014
8404
325
1735
0768
3429
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1