• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 27/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 4E2
100N
96
200N
051
400N
9481
4724
2629
1TR
3103
3TR
10426
92763
95374
35951
28970
59848
56509
10TR
78837
99141
20TR
34163
30TR
81868
ĐB
604444

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 25/04/16

009 03 551 51
1668 63 63
226 24 29 774 70
337 881
444 41 48 996

TP. HCM - 25/04/16

0123456789
8970
051
9481
5951
9141
3103
2763
4163
4724
5374
4444
96
0426
8837
9848
1868
2629
6509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B17
100N
95
200N
928
400N
4802
4383
1753
1TR
1396
3TR
80674
84940
90385
83223
57393
09886
92752
10TR
94178
07140
20TR
30954
30TR
91298
ĐB
461528

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 25/04/16

002 554 52 53
16
228 23 28 778 74
3885 86 83
440 40 998 93 96 95

Đồng Tháp - 25/04/16

0123456789
4940
7140
4802
2752
4383
1753
3223
7393
0674
0954
95
0385
1396
9886
928
4178
1298
1528
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T04K4
100N
35
200N
688
400N
5947
7112
6547
1TR
6655
3TR
58519
75603
94385
09785
56146
85261
71723
10TR
69160
72205
20TR
30647
30TR
27900
ĐB
283220

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 25/04/16

000 05 03 555
119 12 660 61
220 23 7
335 885 85 88
447 46 47 47 9

Cà Mau - 25/04/16

0123456789
9160
7900
3220
5261
7112
5603
1723
35
6655
4385
9785
2205
6146
5947
6547
0647
688
8519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD4
100N
97
200N
087
400N
4479
3543
8957
1TR
0712
3TR
32537
95904
01573
95832
35453
23254
05755
10TR
49849
50343
20TR
35271
30TR
02541
ĐB
581115

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 24/04/16

004 553 54 55 57
115 12 6
2771 73 79
337 32 887
441 49 43 43 997

Tiền Giang - 24/04/16

0123456789
5271
2541
0712
5832
3543
1573
5453
0343
5904
3254
5755
1115
97
087
8957
2537
4479
9849
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 4K4
100N
23
200N
644
400N
0303
3152
3155
1TR
7383
3TR
55815
92156
58513
71959
95249
38896
86539
10TR
20229
40254
20TR
87048
30TR
68036
ĐB
124688

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 24/04/16

003 554 56 59 52 55
115 13 6
229 23 7
336 39 888 83
448 49 44 996

Kiên Giang - 24/04/16

0123456789
3152
23
0303
7383
8513
644
0254
3155
5815
2156
8896
8036
7048
4688
1959
5249
6539
0229
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL4K4
100N
50
200N
861
400N
9463
3950
6731
1TR
4961
3TR
71277
82456
49314
67424
19944
75551
23860
10TR
63199
86096
20TR
19700
30TR
29491
ĐB
243711

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 24/04/16

000 556 51 50 50
111 14 660 61 63 61
224 777
331 8
444 991 99 96

Đà Lạt - 24/04/16

0123456789
50
3950
3860
9700
861
6731
4961
5551
9491
3711
9463
9314
7424
9944
2456
6096
1277
3199
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1