• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 04:04:48 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL13
100N
62
200N
258
400N
6023
5768
4765
1TR
0824
3TR
79774
46642
77490
18335
76654
23964
75609
10TR
01914
99976
20TR
76411
30TR
58700
ĐB
513746

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 25/03/16

000 09 554 58
111 14 664 68 65 62
224 23 776 74
335 8
446 42 990

Vĩnh Long - 25/03/16

0123456789
7490
8700
6411
62
6642
6023
0824
9774
6654
3964
1914
4765
8335
9976
3746
258
5768
5609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 03KS13
100N
58
200N
038
400N
5506
8380
8872
1TR
0224
3TR
63631
29260
85853
18714
97553
29478
93509
10TR
63062
24543
20TR
19237
30TR
52108
ĐB
098018

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 25/03/16

008 09 06 553 53 58
118 14 662 60
224 778 72
337 31 38 880
443 9

Bình Dương - 25/03/16

0123456789
8380
9260
3631
8872
3062
5853
7553
4543
0224
8714
5506
9237
58
038
9478
2108
8018
3509
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV13
100N
80
200N
284
400N
3691
8750
0126
1TR
1956
3TR
30700
10652
26523
75830
65288
12005
13351
10TR
73682
87495
20TR
81758
30TR
65534
ĐB
089311

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 25/03/16

000 05 558 52 51 56 50
111 6
223 26 7
334 30 882 88 84 80
4995 91

Trà Vinh - 25/03/16

0123456789
80
8750
0700
5830
3691
3351
9311
0652
3682
6523
284
5534
2005
7495
0126
1956
5288
1758
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 3K4
100N
85
200N
884
400N
6322
3407
7576
1TR
2091
3TR
47373
31309
61692
06447
91036
67130
61716
10TR
72985
13360
20TR
80403
30TR
36357
ĐB
319312

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 24/03/16

003 09 07 557
112 16 660
222 773 76
336 30 885 84 85
447 992 91

Tây Ninh - 24/03/16

0123456789
7130
3360
2091
6322
1692
9312
7373
0403
884
85
2985
7576
1036
1716
3407
6447
6357
1309
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG3K4
100N
97
200N
065
400N
4176
7120
7753
1TR
6065
3TR
59022
24317
34707
19642
95920
63364
75615
10TR
37492
84370
20TR
69496
30TR
92702
ĐB
104866

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 24/03/16

002 07 553
117 15 666 64 65 65
222 20 20 770 76
38
442 996 92 97

An Giang - 24/03/16

0123456789
7120
5920
4370
9022
9642
7492
2702
7753
3364
065
6065
5615
4176
9496
4866
97
4317
4707
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 3K4
100N
78
200N
044
400N
1162
9917
1575
1TR
3148
3TR
45484
00541
42009
62740
07078
55353
27578
10TR
78496
59099
20TR
23744
30TR
68313
ĐB
361063

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 24/03/16

009 553
113 17 663 62
2778 78 75 78
3884
444 41 40 48 44 996 99

Bình Thuận - 24/03/16

0123456789
2740
0541
1162
5353
8313
1063
044
5484
3744
1575
8496
9917
78
3148
7078
7578
2009
9099
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1