• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 05:47:17 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 2K4
100N
63
200N
361
400N
8838
0763
7283
1TR
2107
3TR
63229
16033
00929
94381
11185
33274
97236
10TR
91039
14334
20TR
04652
30TR
57684
ĐB
485840

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 25/02/16

007 552
1663 61 63
229 29 774
339 34 33 36 38 884 81 85 83
440 9

Tây Ninh - 25/02/16

0123456789
5840
361
4381
4652
63
0763
7283
6033
3274
4334
7684
1185
7236
2107
8838
3229
0929
1039
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG2K4
100N
74
200N
399
400N
9427
5438
5082
1TR
1448
3TR
57713
84461
09336
85409
25806
70170
45570
10TR
14615
84199
20TR
64478
30TR
05395
ĐB
435576

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 25/02/16

009 06 5
115 13 661
227 776 78 70 70 74
336 38 882
448 995 99 99

An Giang - 25/02/16

0123456789
0170
5570
4461
5082
7713
74
4615
5395
9336
5806
5576
9427
5438
1448
4478
399
5409
4199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 2K4
100N
82
200N
399
400N
0090
9465
9343
1TR
2144
3TR
83104
71833
05202
98094
27990
80426
24221
10TR
52771
72193
20TR
55471
30TR
46553
ĐB
049795

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 25/02/16

004 02 553
1665
226 21 771 71
333 882
444 43 995 93 94 90 90 99

Bình Thuận - 25/02/16

0123456789
0090
7990
4221
2771
5471
82
5202
9343
1833
2193
6553
2144
3104
8094
9465
9795
0426
399
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 2K4
100N
55
200N
986
400N
3246
1680
3723
1TR
4875
3TR
10240
11237
30731
84617
81574
04314
36629
10TR
09310
29657
20TR
66811
30TR
31164
ĐB
418866

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 24/02/16

0557 55
111 10 17 14 666 64
229 23 774 75
337 31 880 86
440 46 9

Đồng Nai - 24/02/16

0123456789
1680
0240
9310
0731
6811
3723
1574
4314
1164
55
4875
986
3246
8866
1237
4617
9657
6629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T2
100N
62
200N
235
400N
9942
8863
6342
1TR
7768
3TR
15328
41002
02886
26378
72256
51975
73418
10TR
80673
78054
20TR
05521
30TR
32846
ĐB
560476

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 24/02/16

002 554 56
118 668 63 62
221 28 776 73 78 75
335 886
446 42 42 9

Cần Thơ - 24/02/16

0123456789
5521
62
9942
6342
1002
8863
0673
8054
235
1975
2886
2256
2846
0476
7768
5328
6378
3418
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T02
100N
82
200N
744
400N
7591
7266
4189
1TR
1116
3TR
38221
53516
43706
87411
34218
98613
13683
10TR
17708
55776
20TR
75397
30TR
49991
ĐB
675136

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 24/02/16

008 06 5
116 11 18 13 16 666
221 776
336 883 89 82
444 991 97 91

Sóc Trăng - 24/02/16

0123456789
7591
8221
7411
9991
82
8613
3683
744
7266
1116
3516
3706
5776
5136
5397
4218
7708
4189
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1