• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 06:08:43 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 1E2
100N
25
200N
638
400N
3121
8492
6990
1TR
9606
3TR
43311
24800
36797
29581
61282
61069
52795
10TR
68953
73706
20TR
41299
30TR
68225
ĐB
433604

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 25/01/16

004 06 00 06 553
111 669
225 21 25 7
338 881 82
4999 97 95 92 90

TP. HCM - 25/01/16

0123456789
6990
4800
3121
3311
9581
8492
1282
8953
3604
25
2795
8225
9606
3706
6797
638
1069
1299
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B04
100N
36
200N
796
400N
3365
9801
5368
1TR
1591
3TR
19275
10008
72406
64060
86516
50362
22141
10TR
40416
88440
20TR
66099
30TR
17091
ĐB
213492

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 25/01/16

008 06 01 5
116 16 660 62 65 68
2775
336 8
440 41 992 91 99 91 96

Đồng Tháp - 25/01/16

0123456789
4060
8440
9801
1591
2141
7091
0362
3492
3365
9275
36
796
2406
6516
0416
5368
0008
6099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T01K4
100N
05
200N
130
400N
9668
7396
1705
1TR
7793
3TR
26453
14939
38225
36935
46728
09403
55853
10TR
42133
22993
20TR
63695
30TR
40087
ĐB
557814

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 25/01/16

003 05 05 553 53
114 668
225 28 7
333 39 35 30 887
4995 93 93 96

Cà Mau - 25/01/16

0123456789
130
7793
6453
9403
5853
2133
2993
7814
05
1705
8225
6935
3695
7396
0087
9668
6728
4939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD1
100N
25
200N
604
400N
8254
0664
2065
1TR
1092
3TR
75962
71572
38419
46141
96249
40265
00771
10TR
07812
01370
20TR
77164
30TR
59781
ĐB
728639

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 24/01/16

004 554
112 19 664 62 65 64 65
225 770 72 71
339 881
441 49 992

Tiền Giang - 24/01/16

0123456789
1370
6141
0771
9781
1092
5962
1572
7812
604
8254
0664
7164
25
2065
0265
8419
6249
8639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 1K4
100N
58
200N
319
400N
3995
7300
8787
1TR
3204
3TR
29948
17646
55082
53132
14079
02975
88271
10TR
76955
30429
20TR
24330
30TR
69311
ĐB
124604

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 24/01/16

004 04 00 555 58
111 19 6
229 779 75 71
330 32 882 87
448 46 995

Kiên Giang - 24/01/16

0123456789
7300
4330
8271
9311
5082
3132
3204
4604
3995
2975
6955
7646
8787
58
9948
319
4079
0429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL1K4
100N
41
200N
892
400N
5615
5311
4265
1TR
0944
3TR
41938
32384
47214
27496
28907
77111
59589
10TR
69212
12945
20TR
58571
30TR
22820
ĐB
257358

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 24/01/16

007 558
112 14 11 15 11 665
220 771
338 884 89
445 44 41 996 92

Đà Lạt - 24/01/16

0123456789
2820
41
5311
7111
8571
892
9212
0944
2384
7214
5615
4265
2945
7496
8907
1938
7358
9589
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1