• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 09:31:24 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 12K4
100N
90
200N
134
400N
0879
8082
9906
1TR
7744
3TR
57041
98491
50615
46774
72652
97985
38472
10TR
42396
40248
20TR
80695
30TR
79031
ĐB
172556

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 24/12/15

006 556 52
115 6
2774 72 79
331 34 885 82
448 41 44 995 96 91 90

Tây Ninh - 24/12/15

0123456789
90
7041
8491
9031
8082
2652
8472
134
7744
6774
0615
7985
0695
9906
2396
2556
0248
0879
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG12K4
100N
14
200N
058
400N
2254
7035
5005
1TR
7260
3TR
08196
46634
08877
75898
22082
76075
86131
10TR
82707
03223
20TR
93655
30TR
00345
ĐB
836603

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 24/12/15

003 07 05 555 54 58
114 660
223 777 75
334 31 35 882
445 996 98

An Giang - 24/12/15

0123456789
7260
6131
2082
3223
6603
14
2254
6634
7035
5005
6075
3655
0345
8196
8877
2707
058
5898
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 12K4
100N
74
200N
928
400N
0767
7215
1807
1TR
9328
3TR
52956
68033
81000
81649
82051
51548
74205
10TR
68349
70589
20TR
21382
30TR
02457
ĐB
122424

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 24/12/15

000 05 07 557 56 51
115 667
224 28 28 774
333 882 89
449 49 48 9

Bình Thuận - 24/12/15

0123456789
1000
2051
1382
8033
74
2424
7215
4205
2956
0767
1807
2457
928
9328
1548
1649
8349
0589
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 12K4
100N
18
200N
820
400N
3297
2642
6956
1TR
5414
3TR
08184
98665
12515
52496
68986
81818
72900
10TR
95079
09899
20TR
92979
30TR
26712
ĐB
506118

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 23/12/15

000 556
118 12 15 18 14 18 665
220 779 79
3884 86
442 999 96 97

Đồng Nai - 23/12/15

0123456789
820
2900
2642
6712
5414
8184
8665
2515
6956
2496
8986
3297
18
1818
6118
5079
9899
2979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T12
100N
40
200N
408
400N
3413
4428
3527
1TR
1200
3TR
10455
20833
51895
55889
47692
90931
49763
10TR
72448
35356
20TR
76216
30TR
73046
ĐB
544147

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 23/12/15

000 08 556 55
116 13 663
228 27 7
333 31 889
447 46 48 40 995 92

Cần Thơ - 23/12/15

0123456789
40
1200
0931
7692
3413
0833
9763
0455
1895
5356
6216
3046
3527
4147
408
4428
2448
5889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T12
100N
95
200N
541
400N
8655
7065
2999
1TR
1556
3TR
41654
37406
43316
10340
80309
92632
61901
10TR
04771
97957
20TR
48661
30TR
61950
ĐB
747086

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 23/12/15

006 09 01 550 57 54 56 55
116 661 65
2771
332 886
440 41 999 95

Sóc Trăng - 23/12/15

0123456789
0340
1950
541
1901
4771
8661
2632
1654
95
8655
7065
1556
7406
3316
7086
7957
2999
0309
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1