• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 03:24:33 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K47T11
100N
76
200N
174
400N
3249
7658
3844
1TR
9464
3TR
38781
37405
34312
83053
64508
26192
69356
10TR
12435
93776
20TR
64988
30TR
19696
ĐB
600013

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 24/11/15

005 08 553 56 58
113 12 664
2776 74 76
335 888 81
449 44 996 92

Bến Tre - 24/11/15

0123456789
8781
4312
6192
3053
0013
174
3844
9464
7405
2435
76
9356
3776
9696
7658
4508
4988
3249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 11D
100N
01
200N
125
400N
2505
7469
6271
1TR
7415
3TR
23748
46369
32528
00421
29211
87015
30007
10TR
69966
81996
20TR
12969
30TR
14087
ĐB
690829

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 24/11/15

007 05 01 5
111 15 15 669 66 69 69
229 28 21 25 771
3887
448 996

Vũng Tàu - 24/11/15

0123456789
01
6271
0421
9211
125
2505
7415
7015
9966
1996
0007
4087
3748
2528
7469
6369
2969
0829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T11K4
100N
50
200N
393
400N
3427
1693
9751
1TR
1906
3TR
34023
52006
85258
54324
57594
56272
15975
10TR
52174
20902
20TR
07589
30TR
03565
ĐB
126031

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 24/11/15

002 06 06 558 51 50
1665
223 24 27 774 72 75
331 889
4994 93 93

Bạc Liêu - 24/11/15

0123456789
50
9751
6031
6272
0902
393
1693
4023
4324
7594
2174
5975
3565
1906
2006
3427
5258
7589
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 11D2
100N
22
200N
477
400N
6995
9376
6260
1TR
4827
3TR
56803
05078
04867
50250
64469
38304
58566
10TR
77642
49465
20TR
07957
30TR
90096
ĐB
515461

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 23/11/15

003 04 557 50
1661 65 67 69 66 60
227 22 778 76 77
38
442 996 95

TP. HCM - 23/11/15

0123456789
6260
0250
5461
22
7642
6803
8304
6995
9465
9376
8566
0096
477
4827
4867
7957
5078
4469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: A48
100N
76
200N
438
400N
5312
3129
4010
1TR
0823
3TR
78072
62217
55659
27004
36058
39226
48602
10TR
51783
65214
20TR
94252
30TR
61166
ĐB
747236

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 23/11/15

004 02 552 59 58
114 17 12 10 666
226 23 29 772 76
336 38 883
49

Đồng Tháp - 23/11/15

0123456789
4010
5312
8072
8602
4252
0823
1783
7004
5214
76
9226
1166
7236
2217
438
6058
3129
5659
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T11K4
100N
88
200N
934
400N
3981
1464
2880
1TR
1489
3TR
92578
16212
08964
33971
65508
04975
82499
10TR
87642
75518
20TR
23580
30TR
54212
ĐB
342597

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 23/11/15

008 5
112 18 12 664 64
2778 71 75
334 880 89 81 80 88
442 997 99

Cà Mau - 23/11/15

0123456789
2880
3580
3981
3971
6212
7642
4212
934
1464
8964
4975
2597
88
2578
5508
5518
1489
2499
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1