• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 02:59:08 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 9D7
100N
99
200N
389
400N
2167
0488
1266
1TR
3775
3TR
56355
95709
42986
02800
72284
84172
14349
10TR
34231
23377
20TR
55306
30TR
89452
ĐB
305240

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 24/09/16

006 09 00 552 55
1667 66
2777 72 75
331 886 84 88 89
440 49 999

TP. HCM - 24/09/16

0123456789
2800
5240
4231
4172
9452
2284
3775
6355
1266
2986
5306
2167
3377
0488
99
389
5709
4349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 9K4
100N
56
200N
402
400N
5704
3866
1787
1TR
0246
3TR
12339
26424
94456
99689
73458
11943
75666
10TR
12750
12839
20TR
98650
30TR
59329
ĐB
036497

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 24/09/16

004 02 550 50 56 58 56
1666 66
229 24 7
339 39 889 87
443 46 997

Long An - 24/09/16

0123456789
2750
8650
402
1943
5704
6424
56
3866
0246
4456
5666
1787
6497
3458
2339
9689
2839
9329
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T9
100N
33
200N
029
400N
6716
3877
2257
1TR
0786
3TR
66037
79520
16876
47216
31274
14562
76737
10TR
30431
13621
20TR
60684
30TR
07856
ĐB
636753

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 24/09/16

0553 56 57
116 16 662
221 20 29 776 74 77
331 37 37 33 884 86
49

Hậu Giang - 24/09/16

0123456789
9520
0431
3621
4562
33
6753
1274
0684
6716
0786
6876
7216
7856
3877
2257
6037
6737
029
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M9K4
100N
13
200N
278
400N
1413
8386
9491
1TR
4353
3TR
33057
58404
32207
92897
79393
51754
78966
10TR
66209
49054
20TR
68489
30TR
47929
ĐB
249596

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 24/09/16

009 04 07 554 57 54 53
113 13 666
229 778
3889 86
4996 97 93 91

Bình Phước - 24/09/16

0123456789
9491
13
1413
4353
9393
8404
1754
9054
8386
8966
9596
3057
2207
2897
278
6209
8489
7929
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL39
100N
92
200N
595
400N
6172
3015
7748
1TR
0671
3TR
13228
60715
57423
53598
45775
69886
98517
10TR
74650
25692
20TR
10846
30TR
16993
ĐB
167261

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 23/09/16

0550
115 17 15 661
228 23 775 71 72
3886
446 48 993 92 98 95 92

Vĩnh Long - 23/09/16

0123456789
4650
0671
7261
92
6172
5692
7423
6993
595
3015
0715
5775
9886
0846
8517
7748
3228
3598
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09KS39
100N
00
200N
102
400N
3637
7248
9419
1TR
6835
3TR
27875
21869
93590
59053
77968
89154
18259
10TR
81476
75757
20TR
69189
30TR
85927
ĐB
928389

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 23/09/16

002 00 557 53 54 59
119 669 68
227 776 75
335 37 889 89
448 990

Bình Dương - 23/09/16

0123456789
00
3590
102
9053
9154
6835
7875
1476
3637
5757
5927
7248
7968
9419
1869
8259
9189
8389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV39
100N
80
200N
733
400N
6261
8820
7908
1TR
1631
3TR
02627
01358
55967
66998
57871
96777
80875
10TR
01176
83636
20TR
71688
30TR
12122
ĐB
016615

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 23/09/16

008 558
115 667 61
222 27 20 776 71 77 75
336 31 33 888 80
4998

Trà Vinh - 23/09/16

0123456789
80
8820
6261
1631
7871
2122
733
0875
6615
1176
3636
2627
5967
6777
7908
1358
6998
1688
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1