• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 10:01:49 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 8K4
100N
17
200N
662
400N
2940
5290
5661
1TR
7616
3TR
09437
58517
11536
14031
14278
89676
88615
10TR
00757
74691
20TR
73570
30TR
78145
ĐB
802595

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 24/08/16

0557
117 15 16 17 661 62
2770 78 76
337 36 31 8
445 40 995 91 90

Đồng Nai - 24/08/16

0123456789
2940
5290
3570
5661
4031
4691
662
8615
8145
2595
7616
1536
9676
17
9437
8517
0757
4278
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T8
100N
04
200N
895
400N
4929
3258
8165
1TR
4051
3TR
28187
09090
66740
99327
41531
72194
37453
10TR
42846
00389
20TR
49579
30TR
79398
ĐB
746596

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 24/08/16

004 553 51 58
1665
227 29 779
331 889 87
446 40 996 98 90 94 95

Cần Thơ - 24/08/16

0123456789
9090
6740
4051
1531
7453
04
2194
895
8165
2846
6596
8187
9327
3258
9398
4929
0389
9579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T08
100N
81
200N
183
400N
6510
6439
5573
1TR
3017
3TR
46971
64189
89139
55483
15385
53131
50817
10TR
80565
84039
20TR
47366
30TR
83051
ĐB
364225

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 24/08/16

0551
117 17 10 666 65
225 771 73
339 39 31 39 889 83 85 83 81
49

Sóc Trăng - 24/08/16

0123456789
6510
81
6971
3131
3051
183
5573
5483
5385
0565
4225
7366
3017
0817
6439
4189
9139
4039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K34-T8
100N
69
200N
170
400N
3974
5234
0660
1TR
3200
3TR
29125
14676
57500
75693
49948
68123
15332
10TR
56768
89659
20TR
71699
30TR
29742
ĐB
480386

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 23/08/16

000 00 559
1668 60 69
225 23 776 74 70
332 34 886
442 48 999 93

Bến Tre - 23/08/16

0123456789
170
0660
3200
7500
5332
9742
5693
8123
3974
5234
9125
4676
0386
9948
6768
69
9659
1699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 8D
100N
50
200N
592
400N
0200
0253
0786
1TR
0891
3TR
96532
12111
27264
27964
26843
24097
95955
10TR
29878
17066
20TR
22209
30TR
36793
ĐB
982419

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 23/08/16

009 00 555 53 50
119 11 666 64 64
2778
332 886
443 993 97 91 92

Vũng Tàu - 23/08/16

0123456789
50
0200
0891
2111
592
6532
0253
6843
6793
7264
7964
5955
0786
7066
4097
9878
2209
2419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T08K4
100N
07
200N
284
400N
0873
8762
8319
1TR
3581
3TR
17747
09108
16748
79332
00912
50178
07686
10TR
25877
97461
20TR
25213
30TR
68647
ĐB
462239

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 23/08/16

008 07 5
113 12 19 661 62
2777 78 73
339 32 886 81 84
447 47 48 9

Bạc Liêu - 23/08/16

0123456789
3581
7461
8762
9332
0912
0873
5213
284
7686
07
7747
5877
8647
9108
6748
0178
8319
2239
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1