• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 06:04:11 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL26
100N
37
200N
298
400N
3583
8534
8241
1TR
9629
3TR
61103
62508
02223
65539
61729
09945
52644
10TR
72414
72696
20TR
03632
30TR
15071
ĐB
539266

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 24/06/16

003 08 5
114 666
223 29 29 771
332 39 34 37 883
445 44 41 996 98

Vĩnh Long - 24/06/16

0123456789
8241
5071
3632
3583
1103
2223
8534
2644
2414
9945
2696
9266
37
298
2508
9629
5539
1729
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 06KS26
100N
61
200N
462
400N
8492
3996
4426
1TR
4711
3TR
95201
79700
89675
33494
28891
34489
91616
10TR
21131
29212
20TR
41451
30TR
10789
ĐB
852803

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 24/06/16

003 01 00 551
112 16 11 662 61
226 775
331 889 89
4994 91 92 96

Bình Dương - 24/06/16

0123456789
9700
61
4711
5201
8891
1131
1451
462
8492
9212
2803
3494
9675
3996
4426
1616
4489
0789
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV26
100N
87
200N
891
400N
7759
2360
0428
1TR
0701
3TR
44161
67630
32114
86551
68965
57345
64420
10TR
48378
95256
20TR
17880
30TR
27140
ĐB
690367

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 24/06/16

001 556 51 59
114 667 61 65 60
220 28 778
330 880 87
440 45 991

Trà Vinh - 24/06/16

0123456789
2360
7630
4420
7880
7140
891
0701
4161
6551
2114
8965
7345
5256
87
0367
0428
8378
7759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 6K4
100N
04
200N
535
400N
7418
0768
8626
1TR
4930
3TR
31281
12499
14794
35720
19192
23742
39116
10TR
07235
14938
20TR
81677
30TR
01443
ĐB
417840

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 23/06/16

004 5
116 18 668
220 26 777
335 38 30 35 881
440 43 42 999 94 92

Tây Ninh - 23/06/16

0123456789
4930
5720
7840
1281
9192
3742
1443
04
4794
535
7235
8626
9116
1677
7418
0768
4938
2499
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG6K4
100N
20
200N
363
400N
7244
2684
6847
1TR
0904
3TR
44211
89704
17134
93558
24099
91583
09245
10TR
81844
26732
20TR
80358
30TR
34712
ĐB
749494

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 23/06/16

004 04 558 58
112 11 663
220 7
332 34 883 84
444 45 44 47 994 99

An Giang - 23/06/16

0123456789
20
4211
6732
4712
363
1583
7244
2684
0904
9704
7134
1844
9494
9245
6847
3558
0358
4099
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 6K4
100N
17
200N
258
400N
9947
4773
6143
1TR
0881
3TR
09161
59620
52009
24918
40619
32269
22131
10TR
35406
48761
20TR
57030
30TR
98830
ĐB
001763

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 23/06/16

006 09 558
118 19 17 663 61 61 69
220 773
330 30 31 881
447 43 9

Bình Thuận - 23/06/16

0123456789
9620
7030
8830
0881
9161
2131
8761
4773
6143
1763
5406
17
9947
258
4918
2009
0619
2269
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1