• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 14:45:23 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K21T5
100N
14
200N
055
400N
4485
5822
4895
1TR
3201
3TR
47047
89453
13222
74792
87332
87623
82636
10TR
41909
49060
20TR
48709
30TR
05801
ĐB
455648

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 24/05/16

001 09 09 01 553 55
114 660
222 23 22 7
332 36 885
448 47 992 95

Bến Tre - 24/05/16

0123456789
9060
3201
5801
5822
3222
4792
7332
9453
7623
14
055
4485
4895
2636
7047
5648
1909
8709
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 5D
100N
48
200N
358
400N
7882
7233
4729
1TR
6115
3TR
34508
22473
69716
53386
02649
01859
46134
10TR
82157
68600
20TR
92080
30TR
95909
ĐB
061934

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 24/05/16

009 00 08 557 59 58
116 15 6
229 773
334 34 33 880 86 82
449 48 9

Vũng Tàu - 24/05/16

0123456789
8600
2080
7882
7233
2473
6134
1934
6115
9716
3386
2157
48
358
4508
4729
2649
1859
5909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T05K4
100N
52
200N
325
400N
2251
1461
7473
1TR
7262
3TR
51052
31735
18124
46650
74941
06464
13429
10TR
80768
10014
20TR
07682
30TR
28404
ĐB
463401

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 24/05/16

001 04 552 50 51 52
114 668 64 62 61
224 29 25 773
335 882
441 9

Bạc Liêu - 24/05/16

0123456789
6650
2251
1461
4941
3401
52
7262
1052
7682
7473
8124
6464
0014
8404
325
1735
0768
3429
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 5D2
100N
50
200N
552
400N
9398
6536
2112
1TR
8913
3TR
53411
57074
38186
14730
10042
04885
14900
10TR
12069
91882
20TR
37234
30TR
96162
ĐB
095923

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 23/05/16

000 552 50
111 13 12 662 69
223 774
334 30 36 882 86 85
442 998

TP. HCM - 23/05/16

0123456789
50
4730
4900
3411
552
2112
0042
1882
6162
8913
5923
7074
7234
4885
6536
8186
9398
2069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B21
100N
41
200N
445
400N
8599
6161
4205
1TR
5290
3TR
14792
56752
50063
07591
17340
38375
54808
10TR
64499
17825
20TR
87706
30TR
65519
ĐB
107794

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 23/05/16

006 08 05 552
119 663 61
225 775
38
440 45 41 994 99 92 91 90 99

Đồng Tháp - 23/05/16

0123456789
5290
7340
41
6161
7591
4792
6752
0063
7794
445
4205
8375
7825
7706
4808
8599
4499
5519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T05K4
100N
60
200N
677
400N
6265
5364
3746
1TR
0751
3TR
69647
27360
86264
78458
88226
45088
44667
10TR
96998
56317
20TR
38289
30TR
33896
ĐB
707296

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 23/05/16

0558 51
117 660 64 67 65 64 60
226 777
3889 88
447 46 996 96 98

Cà Mau - 23/05/16

0123456789
60
7360
0751
5364
6264
6265
3746
8226
3896
7296
677
9647
4667
6317
8458
5088
6998
8289
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1