• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 24/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 2K4
100N
55
200N
986
400N
3246
1680
3723
1TR
4875
3TR
10240
11237
30731
84617
81574
04314
36629
10TR
09310
29657
20TR
66811
30TR
31164
ĐB
418866

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 24/02/16

0557 55
111 10 17 14 666 64
229 23 774 75
337 31 880 86
440 46 9

Đồng Nai - 24/02/16

0123456789
1680
0240
9310
0731
6811
3723
1574
4314
1164
55
4875
986
3246
8866
1237
4617
9657
6629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T2
100N
62
200N
235
400N
9942
8863
6342
1TR
7768
3TR
15328
41002
02886
26378
72256
51975
73418
10TR
80673
78054
20TR
05521
30TR
32846
ĐB
560476

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 24/02/16

002 554 56
118 668 63 62
221 28 776 73 78 75
335 886
446 42 42 9

Cần Thơ - 24/02/16

0123456789
5521
62
9942
6342
1002
8863
0673
8054
235
1975
2886
2256
2846
0476
7768
5328
6378
3418
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T02
100N
82
200N
744
400N
7591
7266
4189
1TR
1116
3TR
38221
53516
43706
87411
34218
98613
13683
10TR
17708
55776
20TR
75397
30TR
49991
ĐB
675136

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 24/02/16

008 06 5
116 11 18 13 16 666
221 776
336 883 89 82
444 991 97 91

Sóc Trăng - 24/02/16

0123456789
7591
8221
7411
9991
82
8613
3683
744
7266
1116
3516
3706
5776
5136
5397
4218
7708
4189
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K08T02
100N
76
200N
730
400N
0222
0816
6353
1TR
5229
3TR
00577
65673
31405
31359
69988
26709
19816
10TR
85248
62815
20TR
61352
30TR
32379
ĐB
678380

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 23/02/16

005 09 552 59 53
115 16 16 6
229 22 779 77 73 76
330 880 88
448 9

Bến Tre - 23/02/16

0123456789
730
8380
0222
1352
6353
5673
1405
2815
76
0816
9816
0577
9988
5248
5229
1359
6709
2379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 2D
100N
77
200N
183
400N
2031
1933
6979
1TR
1783
3TR
87422
65136
01350
41554
39873
53690
01455
10TR
53122
30175
20TR
21330
30TR
25231
ĐB
693913

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 23/02/16

0550 54 55
113 6
222 22 775 73 79 77
331 30 36 31 33 883 83
4990

Vũng Tàu - 23/02/16

0123456789
1350
3690
1330
2031
5231
7422
3122
183
1933
1783
9873
3913
1554
1455
0175
5136
77
6979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T02K4
100N
93
200N
772
400N
2641
8500
6625
1TR
3008
3TR
37253
43553
71381
39898
24687
62256
65871
10TR
77650
36151
20TR
11262
30TR
58149
ĐB
086059

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 23/02/16

008 00 559 50 51 53 53 56
1662
225 771 72
3881 87
449 41 998 93

Bạc Liêu - 23/02/16

0123456789
8500
7650
2641
1381
5871
6151
772
1262
93
7253
3553
6625
2256
4687
3008
9898
8149
6059
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1