• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 23/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD1
100N
25
200N
604
400N
8254
0664
2065
1TR
1092
3TR
75962
71572
38419
46141
96249
40265
00771
10TR
07812
01370
20TR
77164
30TR
59781
ĐB
728639

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 24/01/16

004 554
112 19 664 62 65 64 65
225 770 72 71
339 881
441 49 992

Tiền Giang - 24/01/16

0123456789
1370
6141
0771
9781
1092
5962
1572
7812
604
8254
0664
7164
25
2065
0265
8419
6249
8639
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 1K4
100N
58
200N
319
400N
3995
7300
8787
1TR
3204
3TR
29948
17646
55082
53132
14079
02975
88271
10TR
76955
30429
20TR
24330
30TR
69311
ĐB
124604

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 24/01/16

004 04 00 555 58
111 19 6
229 779 75 71
330 32 882 87
448 46 995

Kiên Giang - 24/01/16

0123456789
7300
4330
8271
9311
5082
3132
3204
4604
3995
2975
6955
7646
8787
58
9948
319
4079
0429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL1K4
100N
41
200N
892
400N
5615
5311
4265
1TR
0944
3TR
41938
32384
47214
27496
28907
77111
59589
10TR
69212
12945
20TR
58571
30TR
22820
ĐB
257358

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 24/01/16

007 558
112 14 11 15 11 665
220 771
338 884 89
445 44 41 996 92

Đà Lạt - 24/01/16

0123456789
2820
41
5311
7111
8571
892
9212
0944
2384
7214
5615
4265
2945
7496
8907
1938
7358
9589
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 1D7
100N
65
200N
256
400N
8036
1226
7865
1TR
0585
3TR
00202
03975
13371
19343
00897
03389
70819
10TR
34779
00894
20TR
16011
30TR
90793
ĐB
501998

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 23/01/16

002 556
111 19 665 65
226 779 75 71
336 889 85
443 998 93 94 97

TP. HCM - 23/01/16

0123456789
3371
6011
0202
9343
0793
0894
65
7865
0585
3975
256
8036
1226
0897
1998
3389
0819
4779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 1K4
100N
97
200N
060
400N
7180
8490
6171
1TR
2694
3TR
37123
63321
61421
62770
21000
81067
04904
10TR
40927
89567
20TR
37956
30TR
74759
ĐB
604800

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 23/01/16

000 00 04 559 56
1667 67 60
227 23 21 21 770 71
3880
4994 90 97

Long An - 23/01/16

0123456789
060
7180
8490
2770
1000
4800
6171
3321
1421
7123
2694
4904
7956
97
1067
0927
9567
4759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T1
100N
78
200N
647
400N
0228
0231
0777
1TR
4210
3TR
79695
95040
33943
29904
09183
14581
06998
10TR
43963
68343
20TR
98225
30TR
69980
ĐB
214473

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 23/01/16

004 5
110 663
225 28 773 77 78
331 880 83 81
443 40 43 47 995 98

Hậu Giang - 23/01/16

0123456789
4210
5040
9980
0231
4581
3943
9183
3963
8343
4473
9904
9695
8225
647
0777
78
0228
6998
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 1K4
100N
27
200N
014
400N
4116
0854
8607
1TR
2233
3TR
75434
21411
04873
70410
24967
80001
33131
10TR
07177
11179
20TR
53473
30TR
31932
ĐB
709434

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 23/01/16

001 07 554
111 10 16 14 667
227 773 77 79 73
334 32 34 31 33 8
49

Bình Phước - 23/01/16

0123456789
0410
1411
0001
3131
1932
2233
4873
3473
014
0854
5434
9434
4116
27
8607
4967
7177
1179
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1