• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 12K4
100N
18
200N
820
400N
3297
2642
6956
1TR
5414
3TR
08184
98665
12515
52496
68986
81818
72900
10TR
95079
09899
20TR
92979
30TR
26712
ĐB
506118

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 23/12/15

000 556
118 12 15 18 14 18 665
220 779 79
3884 86
442 999 96 97

Đồng Nai - 23/12/15

0123456789
820
2900
2642
6712
5414
8184
8665
2515
6956
2496
8986
3297
18
1818
6118
5079
9899
2979
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K4T12
100N
40
200N
408
400N
3413
4428
3527
1TR
1200
3TR
10455
20833
51895
55889
47692
90931
49763
10TR
72448
35356
20TR
76216
30TR
73046
ĐB
544147

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 23/12/15

000 08 556 55
116 13 663
228 27 7
333 31 889
447 46 48 40 995 92

Cần Thơ - 23/12/15

0123456789
40
1200
0931
7692
3413
0833
9763
0455
1895
5356
6216
3046
3527
4147
408
4428
2448
5889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K4T12
100N
95
200N
541
400N
8655
7065
2999
1TR
1556
3TR
41654
37406
43316
10340
80309
92632
61901
10TR
04771
97957
20TR
48661
30TR
61950
ĐB
747086

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 23/12/15

006 09 01 550 57 54 56 55
116 661 65
2771
332 886
440 41 999 95

Sóc Trăng - 23/12/15

0123456789
0340
1950
541
1901
4771
8661
2632
1654
95
8655
7065
1556
7406
3316
7086
7957
2999
0309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K51T12
100N
58
200N
347
400N
7560
1067
9951
1TR
8308
3TR
89696
34592
39932
26629
81518
52771
39636
10TR
91520
52616
20TR
97568
30TR
96225
ĐB
422231

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 22/12/15

008 551 58
116 18 668 60 67
225 20 29 771
331 32 36 8
447 996 92

Bến Tre - 22/12/15

0123456789
7560
1520
9951
2771
2231
4592
9932
6225
9696
9636
2616
347
1067
58
8308
1518
7568
6629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 12D
100N
84
200N
954
400N
0909
4005
5250
1TR
3095
3TR
10077
40958
61356
16472
54586
97933
02161
10TR
73212
23621
20TR
96454
30TR
32310
ĐB
357576

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 22/12/15

009 05 554 58 56 50 54
110 12 661
221 776 77 72
333 886 84
4995

Vũng Tàu - 22/12/15

0123456789
5250
2310
2161
3621
6472
3212
7933
84
954
6454
4005
3095
1356
4586
7576
0077
0958
0909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T12K4
100N
38
200N
953
400N
4077
9343
9480
1TR
4409
3TR
64098
02373
68322
21974
97296
47904
86819
10TR
06849
85818
20TR
85666
30TR
63413
ĐB
998778

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 22/12/15

004 09 553
113 18 19 666
222 778 73 74 77
338 880
449 43 998 96

Bạc Liêu - 22/12/15

0123456789
9480
8322
953
9343
2373
3413
1974
7904
7296
5666
4077
38
4098
5818
8778
4409
6819
6849
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1