• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 13:59:55 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL39
100N
92
200N
595
400N
6172
3015
7748
1TR
0671
3TR
13228
60715
57423
53598
45775
69886
98517
10TR
74650
25692
20TR
10846
30TR
16993
ĐB
167261

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 23/09/16

0550
115 17 15 661
228 23 775 71 72
3886
446 48 993 92 98 95 92

Vĩnh Long - 23/09/16

0123456789
4650
0671
7261
92
6172
5692
7423
6993
595
3015
0715
5775
9886
0846
8517
7748
3228
3598
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 09KS39
100N
00
200N
102
400N
3637
7248
9419
1TR
6835
3TR
27875
21869
93590
59053
77968
89154
18259
10TR
81476
75757
20TR
69189
30TR
85927
ĐB
928389

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 23/09/16

002 00 557 53 54 59
119 669 68
227 776 75
335 37 889 89
448 990

Bình Dương - 23/09/16

0123456789
00
3590
102
9053
9154
6835
7875
1476
3637
5757
5927
7248
7968
9419
1869
8259
9189
8389
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV39
100N
80
200N
733
400N
6261
8820
7908
1TR
1631
3TR
02627
01358
55967
66998
57871
96777
80875
10TR
01176
83636
20TR
71688
30TR
12122
ĐB
016615

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 23/09/16

008 558
115 667 61
222 27 20 776 71 77 75
336 31 33 888 80
4998

Trà Vinh - 23/09/16

0123456789
80
8820
6261
1631
7871
2122
733
0875
6615
1176
3636
2627
5967
6777
7908
1358
6998
1688
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 9K4
100N
11
200N
761
400N
2780
7958
3669
1TR
4456
3TR
38567
53738
42387
63172
45244
15056
94511
10TR
96013
43659
20TR
26720
30TR
02164
ĐB
195160

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 22/09/16

0559 56 56 58
113 11 11 660 64 67 69 61
220 772
338 887 80
444 9

Tây Ninh - 22/09/16

0123456789
2780
6720
5160
11
761
4511
3172
6013
5244
2164
4456
5056
8567
2387
7958
3738
3669
3659
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG-9K4
100N
66
200N
442
400N
8326
4946
9771
1TR
3664
3TR
82129
59693
89831
49160
73532
98546
18801
10TR
23837
57328
20TR
68875
30TR
68998
ĐB
761738

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 22/09/16

001 5
1660 64 66
228 29 26 775 71
338 37 31 32 8
446 46 42 998 93

An Giang - 22/09/16

0123456789
9160
9771
9831
8801
442
3532
9693
3664
8875
66
8326
4946
8546
3837
7328
8998
1738
2129
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 9K4
100N
74
200N
714
400N
6481
3854
3391
1TR
1218
3TR
83108
61472
88374
27660
14681
75004
46817
10TR
25703
36987
20TR
77694
30TR
88815
ĐB
052191

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 22/09/16

003 08 04 554
115 17 18 14 660
2772 74 74
3887 81 81
4991 94 91

Bình Thuận - 22/09/16

0123456789
7660
6481
3391
4681
2191
1472
5703
74
714
3854
8374
5004
7694
8815
6817
6987
1218
3108
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1