• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 02:06:24 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K34-T8
100N
69
200N
170
400N
3974
5234
0660
1TR
3200
3TR
29125
14676
57500
75693
49948
68123
15332
10TR
56768
89659
20TR
71699
30TR
29742
ĐB
480386

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 23/08/16

000 00 559
1668 60 69
225 23 776 74 70
332 34 886
442 48 999 93

Bến Tre - 23/08/16

0123456789
170
0660
3200
7500
5332
9742
5693
8123
3974
5234
9125
4676
0386
9948
6768
69
9659
1699
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 8D
100N
50
200N
592
400N
0200
0253
0786
1TR
0891
3TR
96532
12111
27264
27964
26843
24097
95955
10TR
29878
17066
20TR
22209
30TR
36793
ĐB
982419

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 23/08/16

009 00 555 53 50
119 11 666 64 64
2778
332 886
443 993 97 91 92

Vũng Tàu - 23/08/16

0123456789
50
0200
0891
2111
592
6532
0253
6843
6793
7264
7964
5955
0786
7066
4097
9878
2209
2419
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T08K4
100N
07
200N
284
400N
0873
8762
8319
1TR
3581
3TR
17747
09108
16748
79332
00912
50178
07686
10TR
25877
97461
20TR
25213
30TR
68647
ĐB
462239

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 23/08/16

008 07 5
113 12 19 661 62
2777 78 73
339 32 886 81 84
447 47 48 9

Bạc Liêu - 23/08/16

0123456789
3581
7461
8762
9332
0912
0873
5213
284
7686
07
7747
5877
8647
9108
6748
0178
8319
2239
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 8D2
100N
41
200N
365
400N
6182
1930
5948
1TR
5377
3TR
91907
81044
90409
74566
47166
21349
17342
10TR
96114
79141
20TR
11061
30TR
31496
ĐB
764485

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 22/08/16

007 09 5
114 661 66 66 65
2777
330 885 82
441 44 49 42 48 41 996

TP. HCM - 22/08/16

0123456789
1930
41
9141
1061
6182
7342
1044
6114
365
4485
4566
7166
1496
5377
1907
5948
0409
1349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B34
100N
06
200N
763
400N
3300
1620
8593
1TR
3318
3TR
63847
24862
64937
51428
42990
79602
42704
10TR
40621
42464
20TR
82901
30TR
23680
ĐB
088358

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 22/08/16

001 02 04 00 06 558
118 664 62 63
221 28 20 7
337 880
447 990 93

Đồng Tháp - 22/08/16

0123456789
3300
1620
2990
3680
0621
2901
4862
9602
763
8593
2704
2464
06
3847
4937
3318
1428
8358
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T08K4
100N
16
200N
687
400N
6628
7773
8057
1TR
6886
3TR
79600
38311
14632
17814
85412
20074
02009
10TR
92143
65634
20TR
78199
30TR
58966
ĐB
774518

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 22/08/16

000 09 557
118 11 14 12 16 666
228 774 73
334 32 886 87
443 999

Cà Mau - 22/08/16

0123456789
9600
8311
4632
5412
7773
2143
7814
0074
5634
16
6886
8966
687
8057
6628
4518
2009
8199
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1