• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 5D2
100N
50
200N
552
400N
9398
6536
2112
1TR
8913
3TR
53411
57074
38186
14730
10042
04885
14900
10TR
12069
91882
20TR
37234
30TR
96162
ĐB
095923

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 23/05/16

000 552 50
111 13 12 662 69
223 774
334 30 36 882 86 85
442 998

TP. HCM - 23/05/16

0123456789
50
4730
4900
3411
552
2112
0042
1882
6162
8913
5923
7074
7234
4885
6536
8186
9398
2069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B21
100N
41
200N
445
400N
8599
6161
4205
1TR
5290
3TR
14792
56752
50063
07591
17340
38375
54808
10TR
64499
17825
20TR
87706
30TR
65519
ĐB
107794

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 23/05/16

006 08 05 552
119 663 61
225 775
38
440 45 41 994 99 92 91 90 99

Đồng Tháp - 23/05/16

0123456789
5290
7340
41
6161
7591
4792
6752
0063
7794
445
4205
8375
7825
7706
4808
8599
4499
5519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T05K4
100N
60
200N
677
400N
6265
5364
3746
1TR
0751
3TR
69647
27360
86264
78458
88226
45088
44667
10TR
96998
56317
20TR
38289
30TR
33896
ĐB
707296

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 23/05/16

0558 51
117 660 64 67 65 64 60
226 777
3889 88
447 46 996 96 98

Cà Mau - 23/05/16

0123456789
60
7360
0751
5364
6264
6265
3746
8226
3896
7296
677
9647
4667
6317
8458
5088
6998
8289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD5
100N
26
200N
017
400N
0232
2322
9644
1TR
7590
3TR
63583
08462
02096
40451
14455
78674
75710
10TR
49979
52748
20TR
85352
30TR
67069
ĐB
001043

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 22/05/16

0552 51 55
110 17 669 62
222 26 779 74
332 883
443 48 44 996 90

Tiền Giang - 22/05/16

0123456789
7590
5710
0451
0232
2322
8462
5352
3583
1043
9644
8674
4455
26
2096
017
2748
9979
7069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K4
100N
89
200N
991
400N
2470
9321
0291
1TR
0073
3TR
56906
55393
70722
73975
40551
01525
87258
10TR
52023
20612
20TR
52414
30TR
46886
ĐB
952855

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 22/05/16

006 555 51 58
114 12 6
223 22 25 21 775 73 70
3886 89
4993 91 91

Kiên Giang - 22/05/16

0123456789
2470
991
9321
0291
0551
0722
0612
0073
5393
2023
2414
3975
1525
2855
6906
6886
7258
89
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL5K4
100N
27
200N
074
400N
5057
4318
4972
1TR
7940
3TR
23702
61318
09446
04932
19962
64402
87963
10TR
32362
33397
20TR
08201
30TR
03806
ĐB
467976

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 22/05/16

006 01 02 02 557
118 18 662 62 63
227 776 72 74
332 8
446 40 997

Đà Lạt - 22/05/16

0123456789
7940
8201
4972
3702
4932
9962
4402
2362
7963
074
9446
3806
7976
27
5057
3397
4318
1318
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1