• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 11:04:53 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 4D7
100N
96
200N
594
400N
8654
8409
7149
1TR
6702
3TR
41990
99111
58783
23875
59684
74821
09913
10TR
63919
00191
20TR
35393
30TR
63313
ĐB
838378

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 23/04/16

002 09 554
113 19 11 13 6
221 778 75
3883 84
449 993 91 90 94 96

TP. HCM - 23/04/16

0123456789
1990
9111
4821
0191
6702
8783
9913
5393
3313
594
8654
9684
3875
96
8378
8409
7149
3919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 4K4
100N
38
200N
096
400N
9504
8477
2028
1TR
2078
3TR
87676
70460
74662
27831
02390
88004
02391
10TR
47070
84662
20TR
26503
30TR
69644
ĐB
366634

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 23/04/16

003 04 04 5
1662 60 62
228 770 76 78 77
334 31 38 8
444 990 91 96

Long An - 23/04/16

0123456789
0460
2390
7070
7831
2391
4662
4662
6503
9504
8004
9644
6634
096
7676
8477
38
2028
2078
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T4
100N
76
200N
087
400N
5427
1488
4522
1TR
5313
3TR
64220
84840
92692
17443
69048
20976
86363
10TR
96176
49611
20TR
05814
30TR
19916
ĐB
793648

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 23/04/16

05
116 14 11 13 663
220 27 22 776 76 76
3888 87
448 40 43 48 992

Hậu Giang - 23/04/16

0123456789
4220
4840
9611
4522
2692
5313
7443
6363
5814
76
0976
6176
9916
087
5427
1488
9048
3648
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 4K4
100N
35
200N
272
400N
6593
5786
3479
1TR
3776
3TR
88217
89038
39296
93837
11928
54955
02782
10TR
92095
11416
20TR
63578
30TR
90048
ĐB
791424

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 23/04/16

0555
116 17 6
224 28 778 76 79 72
338 37 35 882 86
448 995 96 93

Bình Phước - 23/04/16

0123456789
272
2782
6593
1424
35
4955
2095
5786
3776
9296
1416
8217
3837
9038
1928
3578
0048
3479
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL17
100N
01
200N
408
400N
6945
1023
2967
1TR
2528
3TR
41249
07864
12339
81066
99101
04491
55388
10TR
85765
78819
20TR
16379
30TR
38298
ĐB
068363

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 22/04/16

001 08 01 5
119 663 65 64 66 67
228 23 779
339 888
449 45 998 91

Vĩnh Long - 22/04/16

0123456789
01
9101
4491
1023
8363
7864
6945
5765
1066
2967
408
2528
5388
8298
1249
2339
8819
6379
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 04KS17
100N
51
200N
300
400N
1744
9286
5534
1TR
3787
3TR
43730
50385
28221
13148
47947
39132
44954
10TR
52207
37249
20TR
59090
30TR
95963
ĐB
923982

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 22/04/16

007 00 554 51
1663
221 7
330 32 34 882 85 87 86
449 48 47 44 990

Bình Dương - 22/04/16

0123456789
300
3730
9090
51
8221
9132
3982
5963
1744
5534
4954
0385
9286
3787
7947
2207
3148
7249
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV17
100N
89
200N
719
400N
9359
0590
6975
1TR
5239
3TR
19507
74375
19495
97688
07721
23373
17991
10TR
02281
09178
20TR
89265
30TR
48783
ĐB
934989

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 22/04/16

007 559
119 665
221 778 75 73 75
339 889 83 81 88 89
4995 91 90

Trà Vinh - 22/04/16

0123456789
0590
7721
7991
2281
3373
8783
6975
4375
9495
9265
9507
7688
9178
89
719
9359
5239
4989
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1