• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 15:14:25 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 1D7
100N
65
200N
256
400N
8036
1226
7865
1TR
0585
3TR
00202
03975
13371
19343
00897
03389
70819
10TR
34779
00894
20TR
16011
30TR
90793
ĐB
501998

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 23/01/16

002 556
111 19 665 65
226 779 75 71
336 889 85
443 998 93 94 97

TP. HCM - 23/01/16

0123456789
3371
6011
0202
9343
0793
0894
65
7865
0585
3975
256
8036
1226
0897
1998
3389
0819
4779
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 1K4
100N
97
200N
060
400N
7180
8490
6171
1TR
2694
3TR
37123
63321
61421
62770
21000
81067
04904
10TR
40927
89567
20TR
37956
30TR
74759
ĐB
604800

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 23/01/16

000 00 04 559 56
1667 67 60
227 23 21 21 770 71
3880
4994 90 97

Long An - 23/01/16

0123456789
060
7180
8490
2770
1000
4800
6171
3321
1421
7123
2694
4904
7956
97
1067
0927
9567
4759
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K4T1
100N
78
200N
647
400N
0228
0231
0777
1TR
4210
3TR
79695
95040
33943
29904
09183
14581
06998
10TR
43963
68343
20TR
98225
30TR
69980
ĐB
214473

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 23/01/16

004 5
110 663
225 28 773 77 78
331 880 83 81
443 40 43 47 995 98

Hậu Giang - 23/01/16

0123456789
4210
5040
9980
0231
4581
3943
9183
3963
8343
4473
9904
9695
8225
647
0777
78
0228
6998
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 1K4
100N
27
200N
014
400N
4116
0854
8607
1TR
2233
3TR
75434
21411
04873
70410
24967
80001
33131
10TR
07177
11179
20TR
53473
30TR
31932
ĐB
709434

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 23/01/16

001 07 554
111 10 16 14 667
227 773 77 79 73
334 32 34 31 33 8
49

Bình Phước - 23/01/16

0123456789
0410
1411
0001
3131
1932
2233
4873
3473
014
0854
5434
9434
4116
27
8607
4967
7177
1179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL04
100N
42
200N
327
400N
7281
7329
5504
1TR
2432
3TR
20150
51119
56401
72665
27611
25166
08725
10TR
37033
69544
20TR
03884
30TR
48742
ĐB
054795

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 22/01/16

001 04 550
119 11 665 66
225 29 27 7
333 32 884 81
442 44 42 995

Vĩnh Long - 22/01/16

0123456789
0150
7281
6401
7611
42
2432
8742
7033
5504
9544
3884
2665
8725
4795
5166
327
7329
1119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 01KS04
100N
42
200N
167
400N
7154
8089
5795
1TR
4959
3TR
36515
60619
37585
97887
79327
10775
49382
10TR
33927
70358
20TR
15647
30TR
77622
ĐB
942778

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 22/01/16

0558 59 54
115 19 667
222 27 27 778 75
3885 87 82 89
447 42 995

Bình Dương - 22/01/16

0123456789
42
9382
7622
7154
5795
6515
7585
0775
167
7887
9327
3927
5647
0358
2778
8089
4959
0619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV04
100N
86
200N
826
400N
3926
4219
7785
1TR
8683
3TR
92877
58365
48317
94734
81266
58311
23428
10TR
24773
73175
20TR
61027
30TR
34154
ĐB
136079

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 22/01/16

0554
117 11 19 665 66
227 28 26 26 779 73 75 77
334 883 85 86
49

Trà Vinh - 22/01/16

0123456789
8311
8683
4773
4734
4154
7785
8365
3175
86
826
3926
1266
2877
8317
1027
3428
4219
6079
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1