• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 05:57:19 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K51T12
100N
58
200N
347
400N
7560
1067
9951
1TR
8308
3TR
89696
34592
39932
26629
81518
52771
39636
10TR
91520
52616
20TR
97568
30TR
96225
ĐB
422231

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 22/12/15

008 551 58
116 18 668 60 67
225 20 29 771
331 32 36 8
447 996 92

Bến Tre - 22/12/15

0123456789
7560
1520
9951
2771
2231
4592
9932
6225
9696
9636
2616
347
1067
58
8308
1518
7568
6629
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 12D
100N
84
200N
954
400N
0909
4005
5250
1TR
3095
3TR
10077
40958
61356
16472
54586
97933
02161
10TR
73212
23621
20TR
96454
30TR
32310
ĐB
357576

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 22/12/15

009 05 554 58 56 50 54
110 12 661
221 776 77 72
333 886 84
4995

Vũng Tàu - 22/12/15

0123456789
5250
2310
2161
3621
6472
3212
7933
84
954
6454
4005
3095
1356
4586
7576
0077
0958
0909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T12K4
100N
38
200N
953
400N
4077
9343
9480
1TR
4409
3TR
64098
02373
68322
21974
97296
47904
86819
10TR
06849
85818
20TR
85666
30TR
63413
ĐB
998778

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 22/12/15

004 09 553
113 18 19 666
222 778 73 74 77
338 880
449 43 998 96

Bạc Liêu - 22/12/15

0123456789
9480
8322
953
9343
2373
3413
1974
7904
7296
5666
4077
38
4098
5818
8778
4409
6819
6849
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 12D2
100N
91
200N
478
400N
5710
2037
4581
1TR
3796
3TR
70194
80776
87662
67667
92682
59807
17352
10TR
46433
09396
20TR
35201
30TR
14754
ĐB
413152

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 21/12/15

001 07 552 54 52
110 662 67
2776 78
333 37 882 81
4996 94 96 91

TP. HCM - 21/12/15

0123456789
5710
91
4581
5201
7662
2682
7352
3152
6433
0194
4754
3796
0776
9396
2037
7667
9807
478
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: A52
100N
16
200N
051
400N
5992
4898
2123
1TR
9917
3TR
13065
12412
46827
01425
04783
20034
67456
10TR
63823
51225
20TR
87443
30TR
94154
ĐB
720511

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 21/12/15

0554 56 51
111 12 17 16 665
223 25 27 25 23 7
334 883
443 992 98

Đồng Tháp - 21/12/15

0123456789
051
0511
5992
2412
2123
4783
3823
7443
0034
4154
3065
1425
1225
16
7456
9917
6827
4898
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T12K3
100N
75
200N
720
400N
4023
8650
2638
1TR
7035
3TR
32215
26386
25991
19716
69404
08515
41374
10TR
74031
95908
20TR
94145
30TR
11454
ĐB
701029

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 21/12/15

008 04 554 50
115 16 15 6
229 23 20 774 75
331 35 38 886
445 991

Cà Mau - 21/12/15

0123456789
720
8650
5991
4031
4023
9404
1374
1454
75
7035
2215
8515
4145
6386
9716
2638
5908
1029
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1