• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 08:43:04 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG11D
100N
27
200N
284
400N
2577
8437
7525
1TR
1562
3TR
66536
08527
31077
12402
25684
46368
25664
10TR
40575
70142
20TR
74318
30TR
14736
ĐB
252090

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 22/11/15

002 5
118 668 64 62
227 25 27 775 77 77
336 36 37 884 84
442 990

Tiền Giang - 22/11/15

0123456789
2090
1562
2402
0142
284
5684
5664
7525
0575
6536
4736
27
2577
8437
8527
1077
6368
4318
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 11K4
100N
91
200N
773
400N
3484
8032
9251
1TR
4933
3TR
31312
35956
65434
68149
26516
83662
93981
10TR
15617
18685
20TR
21499
30TR
42402
ĐB
451265

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 22/11/15

002 556 51
117 12 16 665 62
2773
334 33 32 885 81 84
449 999 91

Kiên Giang - 22/11/15

0123456789
91
9251
3981
8032
1312
3662
2402
773
4933
3484
5434
8685
1265
5956
6516
5617
8149
1499
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL11K4
100N
61
200N
321
400N
0950
1380
6508
1TR
0438
3TR
27327
53170
82459
97219
49814
03894
23590
10TR
73038
86285
20TR
49592
30TR
41073
ĐB
857352

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 22/11/15

008 552 59 50
119 14 661
227 21 773 70
338 38 885 80
4992 94 90

Đà Lạt - 22/11/15

0123456789
0950
1380
3170
3590
61
321
9592
7352
1073
9814
3894
6285
7327
6508
0438
3038
2459
7219
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 11C7
100N
08
200N
371
400N
6536
0930
2651
1TR
7534
3TR
16964
04405
55236
90533
32648
79652
94764
10TR
72841
05759
20TR
33872
30TR
99750
ĐB
685609

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 21/11/15

009 05 08 550 59 52 51
1664 64
2772 71
336 33 34 36 30 8
441 48 9

TP. HCM - 21/11/15

0123456789
0930
9750
371
2651
2841
9652
3872
0533
7534
6964
4764
4405
6536
5236
08
2648
5759
5609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 11K3
100N
03
200N
908
400N
1190
2926
1776
1TR
3568
3TR
58496
44254
67148
17352
07424
78077
99873
10TR
00488
53603
20TR
60093
30TR
82081
ĐB
601645

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 21/11/15

003 08 03 554 52
1668
224 26 777 73 76
3881 88
445 48 993 96 90

Long An - 21/11/15

0123456789
1190
2081
7352
03
9873
3603
0093
4254
7424
1645
2926
1776
8496
8077
908
3568
7148
0488
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T11
100N
83
200N
007
400N
9457
0841
0249
1TR
9059
3TR
68474
86107
89888
68138
76913
28682
73424
10TR
24787
60439
20TR
81020
30TR
49451
ĐB
289150

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 21/11/15

007 07 550 51 59 57
113 6
220 24 774
339 38 887 88 82 83
441 49 9

Hậu Giang - 21/11/15

0123456789
1020
9150
0841
9451
8682
83
6913
8474
3424
007
9457
6107
4787
9888
8138
0249
9059
0439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 11K3
100N
60
200N
970
400N
3929
2845
8293
1TR
2850
3TR
22527
32835
91667
97509
28346
88219
09670
10TR
21121
06371
20TR
28243
30TR
67136
ĐB
788922

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 21/11/15

009 550
119 667 60
222 21 27 29 771 70 70
336 35 8
443 46 45 993

Bình Phước - 21/11/15

0123456789
60
970
2850
9670
1121
6371
8922
8293
8243
2845
2835
8346
7136
2527
1667
3929
7509
8219
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1