• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 03:59:46 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 8D2
100N
41
200N
365
400N
6182
1930
5948
1TR
5377
3TR
91907
81044
90409
74566
47166
21349
17342
10TR
96114
79141
20TR
11061
30TR
31496
ĐB
764485

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 22/08/16

007 09 5
114 661 66 66 65
2777
330 885 82
441 44 49 42 48 41 996

TP. HCM - 22/08/16

0123456789
1930
41
9141
1061
6182
7342
1044
6114
365
4485
4566
7166
1496
5377
1907
5948
0409
1349
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B34
100N
06
200N
763
400N
3300
1620
8593
1TR
3318
3TR
63847
24862
64937
51428
42990
79602
42704
10TR
40621
42464
20TR
82901
30TR
23680
ĐB
088358

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 22/08/16

001 02 04 00 06 558
118 664 62 63
221 28 20 7
337 880
447 990 93

Đồng Tháp - 22/08/16

0123456789
3300
1620
2990
3680
0621
2901
4862
9602
763
8593
2704
2464
06
3847
4937
3318
1428
8358
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T08K4
100N
16
200N
687
400N
6628
7773
8057
1TR
6886
3TR
79600
38311
14632
17814
85412
20074
02009
10TR
92143
65634
20TR
78199
30TR
58966
ĐB
774518

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 22/08/16

000 09 557
118 11 14 12 16 666
228 774 73
334 32 886 87
443 999

Cà Mau - 22/08/16

0123456789
9600
8311
4632
5412
7773
2143
7814
0074
5634
16
6886
8966
687
8057
6628
4518
2009
8199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-C8
100N
54
200N
847
400N
4201
4669
5295
1TR
8112
3TR
60845
31271
73002
79436
79789
79507
33161
10TR
28660
99599
20TR
47613
30TR
02012
ĐB
322001

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 21/08/16

001 02 07 01 554
112 13 12 660 61 69
2771
336 889
445 47 999 95

Tiền Giang - 21/08/16

0123456789
8660
4201
1271
3161
2001
8112
3002
2012
7613
54
5295
0845
9436
847
9507
4669
9789
9599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 8K3
100N
23
200N
868
400N
1084
7796
7169
1TR
7868
3TR
17754
43791
59022
22154
96493
41307
03564
10TR
30372
39331
20TR
58914
30TR
86606
ĐB
555585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 21/08/16

006 07 554 54
114 664 68 69 68
222 23 772
331 885 84
4991 93 96

Kiên Giang - 21/08/16

0123456789
3791
9331
9022
0372
23
6493
1084
7754
2154
3564
8914
5585
7796
6606
1307
868
7868
7169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL8K3
100N
00
200N
693
400N
2828
3061
6927
1TR
4864
3TR
96169
74433
58432
28172
62883
48098
42813
10TR
41671
92298
20TR
96247
30TR
87467
ĐB
116351

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 21/08/16

000 551
113 667 69 64 61
228 27 771 72
333 32 883
447 998 98 93

Đà Lạt - 21/08/16

0123456789
00
3061
1671
6351
8432
8172
693
4433
2883
2813
4864
6927
6247
7467
2828
8098
2298
6169
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1