• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 03:03:29 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGD5
100N
26
200N
017
400N
0232
2322
9644
1TR
7590
3TR
63583
08462
02096
40451
14455
78674
75710
10TR
49979
52748
20TR
85352
30TR
67069
ĐB
001043

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 22/05/16

0552 51 55
110 17 669 62
222 26 779 74
332 883
443 48 44 996 90

Tiền Giang - 22/05/16

0123456789
7590
5710
0451
0232
2322
8462
5352
3583
1043
9644
8674
4455
26
2096
017
2748
9979
7069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 5K4
100N
89
200N
991
400N
2470
9321
0291
1TR
0073
3TR
56906
55393
70722
73975
40551
01525
87258
10TR
52023
20612
20TR
52414
30TR
46886
ĐB
952855

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 22/05/16

006 555 51 58
114 12 6
223 22 25 21 775 73 70
3886 89
4993 91 91

Kiên Giang - 22/05/16

0123456789
2470
991
9321
0291
0551
0722
0612
0073
5393
2023
2414
3975
1525
2855
6906
6886
7258
89
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL5K4
100N
27
200N
074
400N
5057
4318
4972
1TR
7940
3TR
23702
61318
09446
04932
19962
64402
87963
10TR
32362
33397
20TR
08201
30TR
03806
ĐB
467976

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 22/05/16

006 01 02 02 557
118 18 662 62 63
227 776 72 74
332 8
446 40 997

Đà Lạt - 22/05/16

0123456789
7940
8201
4972
3702
4932
9962
4402
2362
7963
074
9446
3806
7976
27
5057
3397
4318
1318
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 5C7
100N
80
200N
922
400N
8496
7307
8611
1TR
0327
3TR
83267
71097
75777
81770
84257
48828
09678
10TR
76863
44241
20TR
23338
30TR
47334
ĐB
350862

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 21/05/16

007 557
111 662 63 67
228 27 22 777 70 78
334 38 880
441 997 96

TP. HCM - 21/05/16

0123456789
80
1770
8611
4241
922
0862
6863
7334
8496
7307
0327
3267
1097
5777
4257
8828
9678
3338
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 5K3
100N
04
200N
036
400N
5394
2595
6992
1TR
6673
3TR
21525
14054
45068
48456
56603
17576
52358
10TR
02397
25529
20TR
61025
30TR
06237
ĐB
950923

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 21/05/16

003 04 554 56 58
1668
223 25 29 25 776 73
337 36 8
4997 94 95 92

Long An - 21/05/16

0123456789
6992
6673
6603
0923
04
5394
4054
2595
1525
1025
036
8456
7576
2397
6237
5068
2358
5529
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T5
100N
28
200N
498
400N
5984
5480
2883
1TR
0081
3TR
18107
74377
81502
15702
18600
41503
36889
10TR
13882
31916
20TR
70188
30TR
20172
ĐB
794332

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 21/05/16

007 02 02 00 03 5
116 6
228 772 77
332 888 82 89 81 84 80 83
4998

Hậu Giang - 21/05/16

0123456789
5480
8600
0081
1502
5702
3882
0172
4332
2883
1503
5984
1916
8107
4377
28
498
0188
6889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 5K3
100N
85
200N
686
400N
5176
0847
9607
1TR
1284
3TR
92193
87504
83320
29537
92208
90197
54302
10TR
73192
57570
20TR
50450
30TR
93608
ĐB
382477

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 21/05/16

008 04 08 02 07 550
16
220 777 70 76
337 884 86 85
447 992 93 97

Bình Phước - 21/05/16

0123456789
3320
7570
0450
4302
3192
2193
1284
7504
85
686
5176
0847
9607
9537
0197
2477
2208
3608
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1