• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 08:35:38 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K12T3
100N
23
200N
996
400N
1945
1740
5787
1TR
5114
3TR
37471
74451
91104
81109
23847
28428
42139
10TR
26441
93448
20TR
69649
30TR
33628
ĐB
228976

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 22/03/16

004 09 551
114 6
228 28 23 776 71
339 887
449 41 48 47 45 40 996

Bến Tre - 22/03/16

0123456789
1740
7471
4451
6441
23
5114
1104
1945
996
8976
5787
3847
8428
3448
3628
1109
2139
9649
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 3D
100N
06
200N
985
400N
7741
6033
7235
1TR
6764
3TR
10880
19859
61968
78553
59695
91612
28862
10TR
55120
92648
20TR
71516
30TR
08406
ĐB
892199

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 22/03/16

006 06 559 53
116 12 668 62 64
220 7
333 35 880 85
448 41 999 95

Vũng Tàu - 22/03/16

0123456789
0880
5120
7741
1612
8862
6033
8553
6764
985
7235
9695
06
1516
8406
1968
2648
9859
2199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T03K4
100N
01
200N
722
400N
6110
5193
5687
1TR
0330
3TR
02859
36456
47994
66237
81958
28137
78966
10TR
99880
87923
20TR
08747
30TR
09446
ĐB
725878

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 22/03/16

001 559 56 58
110 666
223 22 778
337 37 30 880 87
446 47 994 93

Bạc Liêu - 22/03/16

0123456789
6110
0330
9880
01
722
5193
7923
7994
6456
8966
9446
5687
6237
8137
8747
1958
5878
2859
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 3D2
100N
79
200N
011
400N
7358
2369
9698
1TR
7036
3TR
84933
90085
53519
06156
43180
92698
79881
10TR
38794
55191
20TR
94388
30TR
00354
ĐB
838491

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 21/03/16

0554 56 58
119 11 669
2779
333 36 888 85 80 81
4991 94 91 98 98

TP. HCM - 21/03/16

0123456789
3180
011
9881
5191
8491
4933
8794
0354
0085
7036
6156
7358
9698
2698
4388
79
2369
3519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B12
100N
05
200N
891
400N
2790
7234
9850
1TR
4903
3TR
44092
52652
18576
59471
10196
21377
00493
10TR
26047
06163
20TR
42559
30TR
83835
ĐB
616390

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 21/03/16

003 05 559 52 50
1663
2776 71 77
335 34 8
447 990 92 96 93 90 91

Đồng Tháp - 21/03/16

0123456789
2790
9850
6390
891
9471
4092
2652
4903
0493
6163
7234
05
3835
8576
0196
1377
6047
2559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T03K3
100N
55
200N
459
400N
5387
2971
1759
1TR
8629
3TR
24445
43659
77244
08274
52727
38812
76229
10TR
00425
24979
20TR
23346
30TR
50409
ĐB
368839

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 21/03/16

009 559 59 59 55
112 6
225 27 29 29 779 74 71
339 887
446 45 44 9

Cà Mau - 21/03/16

0123456789
2971
8812
7244
8274
55
4445
0425
3346
5387
2727
459
1759
8629
3659
6229
4979
0409
8839
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1