• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 13:34:36 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 2D2
100N
04
200N
422
400N
3534
4760
2356
1TR
9036
3TR
11126
05393
94680
08774
30917
79534
71307
10TR
77884
41241
20TR
54565
30TR
43272
ĐB
672067

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 22/02/16

007 04 556
117 667 65 60
226 22 772 74
334 36 34 884 80
441 993

TP. HCM - 22/02/16

0123456789
4760
4680
1241
422
3272
5393
04
3534
8774
9534
7884
4565
2356
9036
1126
0917
1307
2067
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B08
100N
76
200N
315
400N
3234
8341
6704
1TR
0849
3TR
41385
19037
81429
36737
20940
32479
25673
10TR
34539
61124
20TR
77469
30TR
18700
ĐB
552890

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 22/02/16

000 04 5
115 669
224 29 779 73 76
339 37 37 34 885
440 49 41 990

Đồng Tháp - 22/02/16

0123456789
0940
8700
2890
8341
5673
3234
6704
1124
315
1385
76
9037
6737
0849
1429
2479
4539
7469
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T02K4
100N
07
200N
351
400N
5278
1014
0333
1TR
4795
3TR
77558
13562
78320
84490
32163
63940
48450
10TR
74630
25063
20TR
40282
30TR
66655
ĐB
910758

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 22/02/16

007 558 55 58 50 51
114 663 62 63
220 778
330 33 882
440 990 95

Cà Mau - 22/02/16

0123456789
8320
4490
3940
8450
4630
351
3562
0282
0333
2163
5063
1014
4795
6655
07
5278
7558
0758
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC2
100N
36
200N
519
400N
7031
9246
9949
1TR
2938
3TR
89314
95653
53556
76597
10548
31145
95047
10TR
46442
88692
20TR
25217
30TR
17307
ĐB
090147

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 21/02/16

007 553 56
117 14 19 6
27
338 31 36 8
447 42 48 45 47 46 49 992 97

Tiền Giang - 21/02/16

0123456789
7031
6442
8692
5653
9314
1145
36
9246
3556
6597
5047
5217
7307
0147
2938
0548
519
9949
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 2K3
100N
22
200N
004
400N
0747
6435
7551
1TR
0855
3TR
75322
11088
09835
25042
74557
72339
87545
10TR
26196
73867
20TR
72947
30TR
03044
ĐB
157583

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 21/02/16

004 557 55 51
1667
222 22 7
335 39 35 883 88
444 47 42 45 47 996

Kiên Giang - 21/02/16

0123456789
7551
22
5322
5042
7583
004
3044
6435
0855
9835
7545
6196
0747
4557
3867
2947
1088
2339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL2K3
100N
38
200N
161
400N
0066
9507
3010
1TR
9846
3TR
72841
03272
89114
56494
86622
83212
23375
10TR
43817
09884
20TR
60475
30TR
63676
ĐB
080969

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 21/02/16

007 5
117 14 12 10 669 66 61
222 776 75 72 75
338 884
441 46 994

Đà Lạt - 21/02/16

0123456789
3010
161
2841
3272
6622
3212
9114
6494
9884
3375
0475
0066
9846
3676
9507
3817
38
0969
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1