• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 23/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL04
100N
42
200N
327
400N
7281
7329
5504
1TR
2432
3TR
20150
51119
56401
72665
27611
25166
08725
10TR
37033
69544
20TR
03884
30TR
48742
ĐB
054795

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 22/01/16

001 04 550
119 11 665 66
225 29 27 7
333 32 884 81
442 44 42 995

Vĩnh Long - 22/01/16

0123456789
0150
7281
6401
7611
42
2432
8742
7033
5504
9544
3884
2665
8725
4795
5166
327
7329
1119
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 01KS04
100N
42
200N
167
400N
7154
8089
5795
1TR
4959
3TR
36515
60619
37585
97887
79327
10775
49382
10TR
33927
70358
20TR
15647
30TR
77622
ĐB
942778

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 22/01/16

0558 59 54
115 19 667
222 27 27 778 75
3885 87 82 89
447 42 995

Bình Dương - 22/01/16

0123456789
42
9382
7622
7154
5795
6515
7585
0775
167
7887
9327
3927
5647
0358
2778
8089
4959
0619
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV04
100N
86
200N
826
400N
3926
4219
7785
1TR
8683
3TR
92877
58365
48317
94734
81266
58311
23428
10TR
24773
73175
20TR
61027
30TR
34154
ĐB
136079

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 22/01/16

0554
117 11 19 665 66
227 28 26 26 779 73 75 77
334 883 85 86
49

Trà Vinh - 22/01/16

0123456789
8311
8683
4773
4734
4154
7785
8365
3175
86
826
3926
1266
2877
8317
1027
3428
4219
6079
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 1K3
100N
67
200N
608
400N
9170
9191
4737
1TR
9893
3TR
84481
33721
93534
51462
81321
39527
54182
10TR
38123
24550
20TR
03726
30TR
15419
ĐB
532993

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 21/01/16

008 550
119 662 67
226 23 21 21 27 770
334 37 881 82
4993 93 91

Tây Ninh - 21/01/16

0123456789
9170
4550
9191
4481
3721
1321
1462
4182
9893
8123
2993
3534
3726
67
4737
9527
608
5419
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG1K3
100N
58
200N
697
400N
6062
7398
2666
1TR
8383
3TR
84550
85108
94848
86513
27641
58585
52967
10TR
62459
50939
20TR
13720
30TR
80108
ĐB
380478

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 21/01/16

008 08 559 50 58
113 667 62 66
220 778
339 885 83
448 41 998 97

An Giang - 21/01/16

0123456789
4550
3720
7641
6062
8383
6513
8585
2666
697
2967
58
7398
5108
4848
0108
0478
2459
0939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 1K3
100N
63
200N
965
400N
4112
5094
0072
1TR
1613
3TR
77310
77314
62571
93980
79681
69220
78878
10TR
43351
16586
20TR
56301
30TR
37784
ĐB
954124

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 21/01/16

001 551
110 14 13 12 665 63
224 20 771 78 72
3884 86 80 81
4994

Bình Thuận - 21/01/16

0123456789
7310
3980
9220
2571
9681
3351
6301
4112
0072
63
1613
5094
7314
7784
4124
965
6586
8878
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1