• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 07:45:28 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 11C7
100N
08
200N
371
400N
6536
0930
2651
1TR
7534
3TR
16964
04405
55236
90533
32648
79652
94764
10TR
72841
05759
20TR
33872
30TR
99750
ĐB
685609

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 21/11/15

009 05 08 550 59 52 51
1664 64
2772 71
336 33 34 36 30 8
441 48 9

TP. HCM - 21/11/15

0123456789
0930
9750
371
2651
2841
9652
3872
0533
7534
6964
4764
4405
6536
5236
08
2648
5759
5609
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 11K3
100N
03
200N
908
400N
1190
2926
1776
1TR
3568
3TR
58496
44254
67148
17352
07424
78077
99873
10TR
00488
53603
20TR
60093
30TR
82081
ĐB
601645

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 21/11/15

003 08 03 554 52
1668
224 26 777 73 76
3881 88
445 48 993 96 90

Long An - 21/11/15

0123456789
1190
2081
7352
03
9873
3603
0093
4254
7424
1645
2926
1776
8496
8077
908
3568
7148
0488
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T11
100N
83
200N
007
400N
9457
0841
0249
1TR
9059
3TR
68474
86107
89888
68138
76913
28682
73424
10TR
24787
60439
20TR
81020
30TR
49451
ĐB
289150

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 21/11/15

007 07 550 51 59 57
113 6
220 24 774
339 38 887 88 82 83
441 49 9

Hậu Giang - 21/11/15

0123456789
1020
9150
0841
9451
8682
83
6913
8474
3424
007
9457
6107
4787
9888
8138
0249
9059
0439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 11K3
100N
60
200N
970
400N
3929
2845
8293
1TR
2850
3TR
22527
32835
91667
97509
28346
88219
09670
10TR
21121
06371
20TR
28243
30TR
67136
ĐB
788922

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 21/11/15

009 550
119 667 60
222 21 27 29 771 70 70
336 35 8
443 46 45 993

Bình Phước - 21/11/15

0123456789
60
970
2850
9670
1121
6371
8922
8293
8243
2845
2835
8346
7136
2527
1667
3929
7509
8219
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 36VL47
100N
62
200N
662
400N
6535
2339
1204
1TR
7392
3TR
19088
16108
06267
05761
08666
96487
18647
10TR
78247
99289
20TR
02254
30TR
96497
ĐB
806848

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 20/11/15

008 04 554
1667 61 66 62 62
27
335 39 889 88 87
448 47 47 997 92

Vĩnh Long - 20/11/15

0123456789
5761
62
662
7392
1204
2254
6535
8666
6267
6487
8647
8247
6497
9088
6108
6848
2339
9289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 11KS47
100N
26
200N
586
400N
4768
3593
3770
1TR
3864
3TR
11521
02686
30163
96281
22523
87763
55054
10TR
45895
78870
20TR
52775
30TR
66104
ĐB
683293

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 20/11/15

004 554
1663 63 64 68
221 23 26 775 70 70
3886 81 86
4993 95 93

Bình Dương - 20/11/15

0123456789
3770
8870
1521
6281
3593
0163
2523
7763
3293
3864
5054
6104
5895
2775
26
586
2686
4768
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 24TV47
100N
90
200N
655
400N
2405
3785
8383
1TR
2246
3TR
99040
27030
00904
22188
99397
75293
62369
10TR
42344
74982
20TR
37322
30TR
41512
ĐB
993550

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 20/11/15

004 05 550 55
112 669
222 7
330 882 88 85 83
444 40 46 997 93 90

Trà Vinh - 20/11/15

0123456789
90
9040
7030
3550
4982
7322
1512
8383
5293
0904
2344
655
2405
3785
2246
9397
2188
2369
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1