• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 9K3
100N
08
200N
806
400N
0385
9715
4292
1TR
7031
3TR
11639
08487
06487
64735
56133
95358
19908
10TR
20884
01429
20TR
40002
30TR
94876
ĐB
569496

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 21/09/16

002 08 06 08 558
115 6
229 776
339 35 33 31 884 87 87 85
4996 92

Đồng Nai - 21/09/16

0123456789
7031
4292
0002
6133
0884
0385
9715
4735
806
4876
9496
8487
6487
08
5358
9908
1639
1429
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T9
100N
96
200N
585
400N
1160
0486
5002
1TR
5784
3TR
87938
90338
97307
02821
18475
68299
85988
10TR
02319
59667
20TR
20193
30TR
11737
ĐB
103939

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 21/09/16

007 02 5
119 667 60
221 775
339 37 38 38 888 84 86 85
4993 99 96

Cần Thơ - 21/09/16

0123456789
1160
2821
5002
0193
5784
585
8475
96
0486
7307
9667
1737
7938
0338
5988
8299
2319
3939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T09
100N
57
200N
887
400N
5324
3442
9514
1TR
8188
3TR
29157
67264
48801
41948
90297
58086
41614
10TR
53938
12791
20TR
47632
30TR
40344
ĐB
753318

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 21/09/16

001 557 57
118 14 14 664
224 7
332 38 886 88 87
444 48 42 991 97

Sóc Trăng - 21/09/16

0123456789
8801
2791
3442
7632
5324
9514
7264
1614
0344
8086
57
887
9157
0297
8188
1948
3938
3318
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K38-T9
100N
99
200N
500
400N
1130
3097
2010
1TR
4109
3TR
25277
02286
72067
53767
28216
02749
13700
10TR
02926
84378
20TR
72069
30TR
93375
ĐB
860083

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 20/09/16

000 09 00 5
116 10 669 67 67
226 775 78 77
330 883 86
449 997 99

Bến Tre - 20/09/16

0123456789
500
1130
2010
3700
0083
3375
2286
8216
2926
3097
5277
2067
3767
4378
99
4109
2749
2069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 9C
100N
69
200N
451
400N
2991
2098
1383
1TR
7189
3TR
21587
92658
34993
72159
32055
13760
56910
10TR
02365
87582
20TR
82286
30TR
94440
ĐB
889824

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 20/09/16

0558 59 55 51
110 665 60 69
224 7
3886 82 87 89 83
440 993 91 98

Vũng Tàu - 20/09/16

0123456789
3760
6910
4440
451
2991
7582
1383
4993
9824
2055
2365
2286
1587
2098
2658
69
7189
2159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T09K3
100N
61
200N
509
400N
1294
7421
9472
1TR
4737
3TR
37764
43810
35052
39215
83279
27065
73554
10TR
67387
49735
20TR
25296
30TR
57202
ĐB
598185

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 20/09/16

002 09 552 54
110 15 664 65 61
221 779 72
335 37 885 87
4996 94

Bạc Liêu - 20/09/16

0123456789
3810
61
7421
9472
5052
7202
1294
7764
3554
9215
7065
9735
8185
5296
4737
7387
509
3279
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1