• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 26/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG-C8
100N
54
200N
847
400N
4201
4669
5295
1TR
8112
3TR
60845
31271
73002
79436
79789
79507
33161
10TR
28660
99599
20TR
47613
30TR
02012
ĐB
322001

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 21/08/16

001 02 07 01 554
112 13 12 660 61 69
2771
336 889
445 47 999 95

Tiền Giang - 21/08/16

0123456789
8660
4201
1271
3161
2001
8112
3002
2012
7613
54
5295
0845
9436
847
9507
4669
9789
9599
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 8K3
100N
23
200N
868
400N
1084
7796
7169
1TR
7868
3TR
17754
43791
59022
22154
96493
41307
03564
10TR
30372
39331
20TR
58914
30TR
86606
ĐB
555585

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 21/08/16

006 07 554 54
114 664 68 69 68
222 23 772
331 885 84
4991 93 96

Kiên Giang - 21/08/16

0123456789
3791
9331
9022
0372
23
6493
1084
7754
2154
3564
8914
5585
7796
6606
1307
868
7868
7169
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL8K3
100N
00
200N
693
400N
2828
3061
6927
1TR
4864
3TR
96169
74433
58432
28172
62883
48098
42813
10TR
41671
92298
20TR
96247
30TR
87467
ĐB
116351

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 21/08/16

000 551
113 667 69 64 61
228 27 771 72
333 32 883
447 998 98 93

Đà Lạt - 21/08/16

0123456789
00
3061
1671
6351
8432
8172
693
4433
2883
2813
4864
6927
6247
7467
2828
8098
2298
6169
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 8C7
100N
36
200N
392
400N
8566
8351
6120
1TR
4659
3TR
49007
13556
24279
94415
95474
83996
93586
10TR
70638
92687
20TR
19003
30TR
31703
ĐB
425358

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 20/08/16

003 03 07 558 56 59 51
115 666
220 779 74
338 36 887 86
4996 92

TP. HCM - 20/08/16

0123456789
6120
8351
392
9003
1703
5474
4415
36
8566
3556
3996
3586
9007
2687
0638
5358
4659
4279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 8K3
100N
54
200N
435
400N
9105
0948
6521
1TR
6942
3TR
87167
57094
48023
25848
37781
19124
43658
10TR
83855
32352
20TR
79572
30TR
51485
ĐB
648756

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 20/08/16

005 556 55 52 58 54
1667
223 24 21 772
335 885 81
448 42 48 994

Long An - 20/08/16

0123456789
6521
7781
6942
2352
9572
8023
54
7094
9124
435
9105
3855
1485
8756
7167
0948
5848
3658
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T8
100N
48
200N
152
400N
0144
5118
5066
1TR
3692
3TR
94311
39890
77800
77810
69517
92729
55962
10TR
21662
52035
20TR
81259
30TR
39909
ĐB
475896

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 20/08/16

009 00 559 52
111 10 17 18 662 62 66
229 7
335 8
444 48 996 90 92

Hậu Giang - 20/08/16

0123456789
9890
7800
7810
4311
152
3692
5962
1662
0144
2035
5066
5896
9517
48
5118
2729
1259
9909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M8K3
100N
53
200N
557
400N
3639
8431
9433
1TR
2338
3TR
03596
12603
64923
53704
77587
51501
44298
10TR
02473
44640
20TR
33199
30TR
46231
ĐB
118403

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 20/08/16

003 03 04 01 557 53
16
223 773
331 38 39 31 33 887
440 999 96 98

Bình Phước - 20/08/16

0123456789
4640
8431
1501
6231
53
9433
2603
4923
2473
8403
3704
3596
557
7587
2338
4298
3639
3199
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1