• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 04:14:22 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 7K3
100N
29
200N
456
400N
2719
6398
6242
1TR
4299
3TR
37077
05124
72226
21511
43003
77493
81026
10TR
29211
14702
20TR
16514
30TR
78258
ĐB
455375

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 21/07/16

002 03 558 56
114 11 11 19 6
224 26 26 29 775 77
38
442 993 99 98

Tây Ninh - 21/07/16

0123456789
1511
9211
6242
4702
3003
7493
5124
6514
5375
456
2226
1026
7077
6398
8258
29
2719
4299
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG7K3
100N
95
200N
218
400N
0178
6153
3223
1TR
1199
3TR
36367
56783
81178
54798
18285
63204
22051
10TR
77165
68958
20TR
04493
30TR
93853
ĐB
487123

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 21/07/16

004 553 58 51 53
118 665 67
223 23 778 78
3883 85
4993 98 99 95

An Giang - 21/07/16

0123456789
2051
6153
3223
6783
4493
3853
7123
3204
95
8285
7165
6367
218
0178
1178
4798
8958
1199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 7K3
100N
21
200N
966
400N
9874
9995
1724
1TR
7570
3TR
30589
24167
20333
37470
29985
09194
97012
10TR
84632
53009
20TR
57796
30TR
43331
ĐB
995147

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 21/07/16

009 5
112 667 66
224 21 770 70 74
331 32 33 889 85
447 996 94 95

Bình Thuận - 21/07/16

0123456789
7570
7470
21
3331
7012
4632
0333
9874
1724
9194
9995
9985
966
7796
4167
5147
0589
3009
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 7K3
100N
31
200N
788
400N
7005
5554
2471
1TR
5782
3TR
97412
73737
95507
01671
93362
59730
23441
10TR
69717
22050
20TR
86339
30TR
31941
ĐB
639570

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 20/07/16

007 05 550 54
117 12 662
2770 71 71
339 37 30 31 882 88
441 41 9

Đồng Nai - 20/07/16

0123456789
9730
2050
9570
31
2471
1671
3441
1941
5782
7412
3362
5554
7005
3737
5507
9717
788
6339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T7
100N
25
200N
838
400N
1029
7139
4715
1TR
6213
3TR
31232
49932
96315
95621
93480
99346
95788
10TR
34823
23974
20TR
97991
30TR
88238
ĐB
057544

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 20/07/16

05
115 13 15 6
223 21 29 25 774
338 32 32 39 38 880 88
444 46 991

Cần Thơ - 20/07/16

0123456789
3480
5621
7991
1232
9932
6213
4823
3974
7544
25
4715
6315
9346
838
5788
8238
1029
7139
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T07
100N
36
200N
322
400N
3609
5680
6441
1TR
9742
3TR
61726
74702
89797
98422
34042
03771
73928
10TR
51201
44782
20TR
23437
30TR
17936
ĐB
152161

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 20/07/16

001 02 09 5
1661
226 22 28 22 771
336 37 36 882 80
442 42 41 997

Sóc Trăng - 20/07/16

0123456789
5680
6441
3771
1201
2161
322
9742
4702
8422
4042
4782
36
1726
7936
9797
3437
3928
3609
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1