• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 09:36:09 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 4K3
100N
18
200N
444
400N
4288
0943
1690
1TR
8066
3TR
61441
64059
39721
78698
38085
81586
37326
10TR
91397
80140
20TR
79962
30TR
68830
ĐB
055367

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 21/04/16

0559
118 667 62 66
221 26 7
330 885 86 88
440 41 43 44 997 98 90

Tây Ninh - 21/04/16

0123456789
1690
0140
8830
1441
9721
9962
0943
444
8085
8066
1586
7326
1397
5367
18
4288
8698
4059
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG4K3
100N
68
200N
375
400N
1690
7962
4834
1TR
6738
3TR
42337
31213
06902
39780
17010
91309
92958
10TR
05245
55588
20TR
50652
30TR
97585
ĐB
758921

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 21/04/16

002 09 552 58
113 10 662 68
221 775
337 38 34 885 88 80
445 990

An Giang - 21/04/16

0123456789
1690
9780
7010
8921
7962
6902
0652
1213
4834
375
5245
7585
2337
68
6738
2958
5588
1309
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 4K3
100N
96
200N
832
400N
9430
7039
3521
1TR
7643
3TR
28508
55868
15197
70764
37284
59094
07662
10TR
76081
16428
20TR
99765
30TR
86672
ĐB
441844

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 21/04/16

008 5
1665 68 64 62
228 21 772
330 39 32 881 84
444 43 997 94 96

Bình Thuận - 21/04/16

0123456789
9430
3521
6081
832
7662
6672
7643
0764
7284
9094
1844
9765
96
5197
8508
5868
6428
7039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 4K3
100N
17
200N
933
400N
1001
8645
9878
1TR
8996
3TR
96551
72694
15460
94658
93295
50150
55821
10TR
54861
12623
20TR
87446
30TR
05685
ĐB
300138

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 20/04/16

001 551 58 50
117 661 60
223 21 778
338 33 885
446 45 994 95 96

Đồng Nai - 20/04/16

0123456789
5460
0150
1001
6551
5821
4861
933
2623
2694
8645
3295
5685
8996
7446
17
9878
4658
0138
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T4
100N
42
200N
832
400N
0923
4703
1633
1TR
0159
3TR
64450
46323
89741
24246
80969
78241
68596
10TR
72256
56179
20TR
91583
30TR
68864
ĐB
852671

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 20/04/16

003 556 50 59
1664 69
223 23 771 79
333 32 883
441 46 41 42 996

Cần Thơ - 20/04/16

0123456789
4450
9741
8241
2671
42
832
0923
4703
1633
6323
1583
8864
4246
8596
2256
0159
0969
6179
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T04
100N
62
200N
076
400N
2075
6250
9057
1TR
2943
3TR
10160
32879
25517
31231
28757
67273
27531
10TR
55648
14677
20TR
83648
30TR
41701
ĐB
382246

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 20/04/16

001 557 50 57
117 660 62
2777 79 73 75 76
331 31 8
446 48 48 43 9

Sóc Trăng - 20/04/16

0123456789
6250
0160
1231
7531
1701
62
2943
7273
2075
076
2246
9057
5517
8757
4677
5648
3648
2879
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1