• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 01:14:07 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 3D2
100N
79
200N
011
400N
7358
2369
9698
1TR
7036
3TR
84933
90085
53519
06156
43180
92698
79881
10TR
38794
55191
20TR
94388
30TR
00354
ĐB
838491

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 21/03/16

0554 56 58
119 11 669
2779
333 36 888 85 80 81
4991 94 91 98 98

TP. HCM - 21/03/16

0123456789
3180
011
9881
5191
8491
4933
8794
0354
0085
7036
6156
7358
9698
2698
4388
79
2369
3519
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B12
100N
05
200N
891
400N
2790
7234
9850
1TR
4903
3TR
44092
52652
18576
59471
10196
21377
00493
10TR
26047
06163
20TR
42559
30TR
83835
ĐB
616390

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 21/03/16

003 05 559 52 50
1663
2776 71 77
335 34 8
447 990 92 96 93 90 91

Đồng Tháp - 21/03/16

0123456789
2790
9850
6390
891
9471
4092
2652
4903
0493
6163
7234
05
3835
8576
0196
1377
6047
2559
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T03K3
100N
55
200N
459
400N
5387
2971
1759
1TR
8629
3TR
24445
43659
77244
08274
52727
38812
76229
10TR
00425
24979
20TR
23346
30TR
50409
ĐB
368839

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 21/03/16

009 559 59 59 55
112 6
225 27 29 29 779 74 71
339 887
446 45 44 9

Cà Mau - 21/03/16

0123456789
2971
8812
7244
8274
55
4445
0425
3346
5387
2727
459
1759
8629
3659
6229
4979
0409
8839
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TGC3
100N
53
200N
445
400N
2415
3203
6472
1TR
5330
3TR
04411
64153
17139
79296
92498
23742
69731
10TR
54400
65940
20TR
63479
30TR
23778
ĐB
912939

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 20/03/16

000 03 553 53
111 15 6
2778 79 72
339 39 31 30 8
440 42 45 996 98

Tiền Giang - 20/03/16

0123456789
5330
4400
5940
4411
9731
6472
3742
53
3203
4153
445
2415
9296
2498
3778
7139
3479
2939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 3K3
100N
38
200N
431
400N
2300
0865
5933
1TR
8303
3TR
68505
04362
85954
56886
84896
30863
01135
10TR
87694
13398
20TR
42046
30TR
64031
ĐB
118805

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 20/03/16

005 05 03 00 554
1662 63 65
27
331 35 33 31 38 886
446 994 98 96

Kiên Giang - 20/03/16

0123456789
2300
431
4031
4362
5933
8303
0863
5954
7694
0865
8505
1135
8805
6886
4896
2046
38
3398
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL3K3
100N
37
200N
484
400N
8814
6409
3304
1TR
8344
3TR
17567
28890
12553
34451
03613
67937
02740
10TR
57998
41231
20TR
75471
30TR
07444
ĐB
446368

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 20/03/16

009 04 553 51
113 14 668 67
2771
331 37 37 884
444 40 44 998 90

Đà Lạt - 20/03/16

0123456789
8890
2740
4451
1231
5471
2553
3613
484
8814
3304
8344
7444
37
7567
7937
7998
6368
6409
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1