• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 07:24:52 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 1K3
100N
67
200N
608
400N
9170
9191
4737
1TR
9893
3TR
84481
33721
93534
51462
81321
39527
54182
10TR
38123
24550
20TR
03726
30TR
15419
ĐB
532993

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 21/01/16

008 550
119 662 67
226 23 21 21 27 770
334 37 881 82
4993 93 91

Tây Ninh - 21/01/16

0123456789
9170
4550
9191
4481
3721
1321
1462
4182
9893
8123
2993
3534
3726
67
4737
9527
608
5419
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG1K3
100N
58
200N
697
400N
6062
7398
2666
1TR
8383
3TR
84550
85108
94848
86513
27641
58585
52967
10TR
62459
50939
20TR
13720
30TR
80108
ĐB
380478

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 21/01/16

008 08 559 50 58
113 667 62 66
220 778
339 885 83
448 41 998 97

An Giang - 21/01/16

0123456789
4550
3720
7641
6062
8383
6513
8585
2666
697
2967
58
7398
5108
4848
0108
0478
2459
0939
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 1K3
100N
63
200N
965
400N
4112
5094
0072
1TR
1613
3TR
77310
77314
62571
93980
79681
69220
78878
10TR
43351
16586
20TR
56301
30TR
37784
ĐB
954124

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 21/01/16

001 551
110 14 13 12 665 63
224 20 771 78 72
3884 86 80 81
4994

Bình Thuận - 21/01/16

0123456789
7310
3980
9220
2571
9681
3351
6301
4112
0072
63
1613
5094
7314
7784
4124
965
6586
8878
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai
Thứ tư Loại vé: 1K3
100N
54
200N
067
400N
3213
1102
4572
1TR
7359
3TR
92354
28265
98941
08707
82026
80355
91630
10TR
45691
13514
20TR
15919
30TR
02200
ĐB
820750

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 20/01/16

000 07 02 550 54 55 59 54
119 14 13 665 67
226 772
330 8
441 991

Đồng Nai - 20/01/16

0123456789
1630
2200
0750
8941
5691
1102
4572
3213
54
2354
3514
8265
0355
2026
067
8707
7359
5919
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ
Thứ tư Loại vé: K3T1
100N
22
200N
105
400N
2346
7889
8678
1TR
2442
3TR
65178
37323
46293
27277
49100
10520
37696
10TR
72098
42574
20TR
81061
30TR
36773
ĐB
258016

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 20/01/16

000 05 5
116 661
223 20 22 773 74 78 77 78
3889
442 46 998 93 96

Cần Thơ - 20/01/16

0123456789
9100
0520
1061
22
2442
7323
6293
6773
2574
105
2346
7696
8016
7277
8678
5178
2098
7889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng
Thứ tư Loại vé: K3T01
100N
51
200N
460
400N
9816
5739
3697
1TR
5305
3TR
18308
98833
71569
53600
21763
77547
97625
10TR
79306
95847
20TR
43142
30TR
47187
ĐB
887411

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 20/01/16

006 08 00 05 551
111 16 669 63 60
225 7
333 39 887
442 47 47 997

Sóc Trăng - 20/01/16

0123456789
460
3600
51
7411
3142
8833
1763
5305
7625
9816
9306
3697
7547
5847
7187
8308
5739
1569
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1