• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Xổ số Miền Nam hôm nay: 21/10/2016 đã kết thúc!..
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tiền Giang
Chủ nhật Loại vé: TG12C
100N
58
200N
147
400N
0368
3958
9816
1TR
5015
3TR
71592
95052
95202
66743
57401
49418
89228
10TR
22471
46271
20TR
36900
30TR
51819
ĐB
912927

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tiền Giang ngày 20/12/15

000 02 01 552 58 58
119 18 15 16 668
227 28 771 71
38
443 47 992

Tiền Giang - 20/12/15

0123456789
6900
7401
2471
6271
1592
5052
5202
6743
5015
9816
147
2927
58
0368
3958
9418
9228
1819
KẾT QUẢ XỔ SỐ Kiên Giang
Chủ nhật Loại vé: 12K3
100N
55
200N
489
400N
7531
6628
3675
1TR
5703
3TR
17556
64774
06798
45019
06439
48497
09332
10TR
83216
22694
20TR
45600
30TR
53315
ĐB
044752

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Kiên Giang ngày 20/12/15

000 03 552 56 55
115 16 19 6
228 774 75
339 32 31 889
4994 98 97

Kiên Giang - 20/12/15

0123456789
5600
7531
9332
4752
5703
4774
2694
55
3675
3315
7556
3216
8497
6628
6798
489
5019
6439
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Lạt
Chủ nhật Loại vé: ĐL12K3
100N
80
200N
454
400N
8388
0524
5441
1TR
5113
3TR
52556
49235
10492
89697
14171
40697
48854
10TR
54916
43403
20TR
54719
30TR
47091
ĐB
445152

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Lạt ngày 20/12/15

003 552 56 54 54
119 16 13 6
224 771
335 888 80
441 991 92 97 97

Đà Lạt - 20/12/15

0123456789
80
5441
4171
7091
0492
5152
5113
3403
454
0524
8854
9235
2556
4916
9697
0697
8388
4719
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 12C7
100N
03
200N
640
400N
6034
2316
2732
1TR
1389
3TR
67609
38893
60642
39720
42216
86758
86844
10TR
40889
90921
20TR
63083
30TR
88148
ĐB
529027

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 19/12/15

009 03 558
116 16 6
227 21 20 7
334 32 883 89 89
448 42 44 40 993

TP. HCM - 19/12/15

0123456789
640
9720
0921
2732
0642
03
8893
3083
6034
6844
2316
2216
9027
6758
8148
1389
7609
0889
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 12K3
100N
49
200N
048
400N
9938
4989
0672
1TR
2562
3TR
49210
83814
70761
52038
74841
29554
67412
10TR
44579
70777
20TR
83251
30TR
59315
ĐB
160367

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 19/12/15

0551 54
115 10 14 12 667 61 62
2779 77 72
338 38 889
441 48 49 9

Long An - 19/12/15

0123456789
9210
0761
4841
3251
0672
2562
7412
3814
9554
9315
0777
0367
048
9938
2038
49
4989
4579
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T12
100N
49
200N
513
400N
2830
6273
0656
1TR
8266
3TR
52461
82585
29400
10377
93028
54267
60337
10TR
17459
78753
20TR
91545
30TR
45863
ĐB
447193

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 19/12/15

000 559 53 56
113 663 61 67 66
228 777 73
337 30 885
445 49 993

Hậu Giang - 19/12/15

0123456789
2830
9400
2461
513
6273
8753
5863
7193
2585
1545
0656
8266
0377
4267
0337
3028
49
7459
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: 12K3
100N
77
200N
430
400N
6801
2885
8799
1TR
0129
3TR
28697
04843
38903
90005
56770
07522
83654
10TR
27606
10064
20TR
61671
30TR
06113
ĐB
357291

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 19/12/15

006 03 05 01 554
113 664
222 29 771 70 77
330 885
443 991 97 99

Bình Phước - 19/12/15

0123456789
430
6770
6801
1671
7291
7522
4843
8903
6113
3654
0064
2885
0005
7606
77
8697
8799
0129
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1