• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 10:30:54 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 36VL47
100N
62
200N
662
400N
6535
2339
1204
1TR
7392
3TR
19088
16108
06267
05761
08666
96487
18647
10TR
78247
99289
20TR
02254
30TR
96497
ĐB
806848

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 20/11/15

008 04 554
1667 61 66 62 62
27
335 39 889 88 87
448 47 47 997 92

Vĩnh Long - 20/11/15

0123456789
5761
62
662
7392
1204
2254
6535
8666
6267
6487
8647
8247
6497
9088
6108
6848
2339
9289
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 11KS47
100N
26
200N
586
400N
4768
3593
3770
1TR
3864
3TR
11521
02686
30163
96281
22523
87763
55054
10TR
45895
78870
20TR
52775
30TR
66104
ĐB
683293

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 20/11/15

004 554
1663 63 64 68
221 23 26 775 70 70
3886 81 86
4993 95 93

Bình Dương - 20/11/15

0123456789
3770
8870
1521
6281
3593
0163
2523
7763
3293
3864
5054
6104
5895
2775
26
586
2686
4768
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 24TV47
100N
90
200N
655
400N
2405
3785
8383
1TR
2246
3TR
99040
27030
00904
22188
99397
75293
62369
10TR
42344
74982
20TR
37322
30TR
41512
ĐB
993550

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 20/11/15

004 05 550 55
112 669
222 7
330 882 88 85 83
444 40 46 997 93 90

Trà Vinh - 20/11/15

0123456789
90
9040
7030
3550
4982
7322
1512
8383
5293
0904
2344
655
2405
3785
2246
9397
2188
2369
KẾT QUẢ XỔ SỐ Tây Ninh
Thứ năm Loại vé: 11K3
100N
70
200N
770
400N
6647
5516
6213
1TR
0118
3TR
39124
32417
61784
59470
88426
46973
97929
10TR
94776
68803
20TR
31115
30TR
70056
ĐB
927865

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Tây Ninh ngày 19/11/15

003 556
115 17 18 16 13 665
224 26 29 776 70 73 70 70
3884
447 9

Tây Ninh - 19/11/15

0123456789
70
770
9470
6213
6973
8803
9124
1784
1115
7865
5516
8426
4776
0056
6647
2417
0118
7929
KẾT QUẢ XỔ SỐ An Giang
Thứ năm Loại vé: AG11K3
100N
99
200N
082
400N
0682
2344
3503
1TR
0181
3TR
94521
65977
07602
16631
47295
31359
16930
10TR
08366
71324
20TR
14450
30TR
01635
ĐB
373149

Bảng Loto Hàng Chục xổ số An Giang ngày 19/11/15

002 03 550 59
1666
224 21 777
335 31 30 881 82 82
449 44 995 99

An Giang - 19/11/15

0123456789
6930
4450
0181
4521
6631
082
0682
7602
3503
2344
1324
7295
1635
8366
5977
99
1359
3149
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Thuận
Thứ năm Loại vé: 11K3
100N
29
200N
223
400N
2754
9624
4985
1TR
1308
3TR
46269
16264
25307
36764
02972
57626
13204
10TR
06142
52435
20TR
07280
30TR
58621
ĐB
687655

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Thuận ngày 19/11/15

007 04 08 555 54
1669 64 64
221 26 24 23 29 772
335 880 85
442 9

Bình Thuận - 19/11/15

0123456789
7280
8621
2972
6142
223
2754
9624
6264
6764
3204
4985
2435
7655
7626
5307
1308
29
6269
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1