• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 11:37:46 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre
Thứ ba Loại vé: K38-T9
100N
99
200N
500
400N
1130
3097
2010
1TR
4109
3TR
25277
02286
72067
53767
28216
02749
13700
10TR
02926
84378
20TR
72069
30TR
93375
ĐB
860083

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 20/09/16

000 09 00 5
116 10 669 67 67
226 775 78 77
330 883 86
449 997 99

Bến Tre - 20/09/16

0123456789
500
1130
2010
3700
0083
3375
2286
8216
2926
3097
5277
2067
3767
4378
99
4109
2749
2069
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vũng Tàu
Thứ ba Loại vé: 9C
100N
69
200N
451
400N
2991
2098
1383
1TR
7189
3TR
21587
92658
34993
72159
32055
13760
56910
10TR
02365
87582
20TR
82286
30TR
94440
ĐB
889824

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vũng Tàu ngày 20/09/16

0558 59 55 51
110 665 60 69
224 7
3886 82 87 89 83
440 993 91 98

Vũng Tàu - 20/09/16

0123456789
3760
6910
4440
451
2991
7582
1383
4993
9824
2055
2365
2286
1587
2098
2658
69
7189
2159
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bạc Liêu
Thứ ba Loại vé: T09K3
100N
61
200N
509
400N
1294
7421
9472
1TR
4737
3TR
37764
43810
35052
39215
83279
27065
73554
10TR
67387
49735
20TR
25296
30TR
57202
ĐB
598185

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bạc Liêu ngày 20/09/16

002 09 552 54
110 15 664 65 61
221 779 72
335 37 885 87
4996 94

Bạc Liêu - 20/09/16

0123456789
3810
61
7421
9472
5052
7202
1294
7764
3554
9215
7065
9735
8185
5296
4737
7387
509
3279
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ hai Loại vé: 9D2
100N
68
200N
139
400N
5353
6432
9971
1TR
1589
3TR
71743
40048
58185
02899
29125
66190
29692
10TR
13873
43671
20TR
61491
30TR
51614
ĐB
261258

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 19/09/16

0558 53
114 668
225 773 71 71
332 39 885 89
443 48 991 99 90 92

TP. HCM - 19/09/16

0123456789
6190
9971
3671
1491
6432
9692
5353
1743
3873
1614
8185
9125
68
0048
1258
139
1589
2899
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
Thứ hai Loại vé: B38
100N
12
200N
801
400N
1799
1295
7257
1TR
9635
3TR
80856
28301
31379
31933
74800
70072
38636
10TR
43400
69240
20TR
67410
30TR
82686
ĐB
139829

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 19/09/16

000 01 00 01 556 57
110 12 6
229 779 72
333 36 35 886
440 999 95

Đồng Tháp - 19/09/16

0123456789
4800
3400
9240
7410
801
8301
12
0072
1933
1295
9635
0856
8636
2686
7257
1799
1379
9829
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
Thứ hai Loại vé: T09K3
100N
91
200N
313
400N
7681
9346
7062
1TR
7926
3TR
21379
89101
10184
92934
07381
79952
22584
10TR
25133
01881
20TR
70284
30TR
80106
ĐB
549337

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 19/09/16

006 01 552
113 662
226 779
337 33 34 884 81 84 81 84 81
446 991

Cà Mau - 19/09/16

0123456789
91
7681
9101
7381
1881
7062
9952
313
5133
0184
2934
2584
0284
9346
7926
0106
9337
1379
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1