• Kết quả xổ số - kqxs - ketquaxoso
  • Thay đổi thông tin vé dò tại đây
In vé Dò - Cài đặt
Hỗ trợ in vé dò:
19OO 6131

KẾT QUẢ XỔ SỐ CÁC TỈNH Miền Nam

Còn 00:18:20 nữa đến xổ số Miền Nam
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
Thứ bảy Loại vé: 8C7
100N
36
200N
392
400N
8566
8351
6120
1TR
4659
3TR
49007
13556
24279
94415
95474
83996
93586
10TR
70638
92687
20TR
19003
30TR
31703
ĐB
425358

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 20/08/16

003 03 07 558 56 59 51
115 666
220 779 74
338 36 887 86
4996 92

TP. HCM - 20/08/16

0123456789
6120
8351
392
9003
1703
5474
4415
36
8566
3556
3996
3586
9007
2687
0638
5358
4659
4279
KẾT QUẢ XỔ SỐ Long An
Thứ bảy Loại vé: 8K3
100N
54
200N
435
400N
9105
0948
6521
1TR
6942
3TR
87167
57094
48023
25848
37781
19124
43658
10TR
83855
32352
20TR
79572
30TR
51485
ĐB
648756

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Long An ngày 20/08/16

005 556 55 52 58 54
1667
223 24 21 772
335 885 81
448 42 48 994

Long An - 20/08/16

0123456789
6521
7781
6942
2352
9572
8023
54
7094
9124
435
9105
3855
1485
8756
7167
0948
5848
3658
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hậu Giang
Thứ bảy Loại vé: K3T8
100N
48
200N
152
400N
0144
5118
5066
1TR
3692
3TR
94311
39890
77800
77810
69517
92729
55962
10TR
21662
52035
20TR
81259
30TR
39909
ĐB
475896

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hậu Giang ngày 20/08/16

009 00 559 52
111 10 17 18 662 62 66
229 7
335 8
444 48 996 90 92

Hậu Giang - 20/08/16

0123456789
9890
7800
7810
4311
152
3692
5962
1662
0144
2035
5066
5896
9517
48
5118
2729
1259
9909
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Phước
Thứ bảy Loại vé: M8K3
100N
53
200N
557
400N
3639
8431
9433
1TR
2338
3TR
03596
12603
64923
53704
77587
51501
44298
10TR
02473
44640
20TR
33199
30TR
46231
ĐB
118403

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Phước ngày 20/08/16

003 03 04 01 557 53
16
223 773
331 38 39 31 33 887
440 999 96 98

Bình Phước - 20/08/16

0123456789
4640
8431
1501
6231
53
9433
2603
4923
2473
8403
3704
3596
557
7587
2338
4298
3639
3199
KẾT QUẢ XỔ SỐ Vĩnh Long
Thứ sáu Loại vé: 37VL34
100N
11
200N
403
400N
5864
7097
3713
1TR
9799
3TR
06422
30038
27422
81012
02367
20242
82719
10TR
77909
11260
20TR
14339
30TR
21084
ĐB
296368

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Vĩnh Long ngày 19/08/16

009 03 5
112 19 13 11 668 60 67 64
222 22 7
339 38 884
442 999 97

Vĩnh Long - 19/08/16

0123456789
1260
11
6422
7422
1012
0242
403
3713
5864
1084
7097
2367
0038
6368
9799
2719
7909
4339
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bình Dương
Thứ sáu Loại vé: 08KS34
100N
46
200N
978
400N
9375
2938
4047
1TR
8110
3TR
58805
63630
07654
50695
79434
94832
45495
10TR
73131
13946
20TR
54360
30TR
24565
ĐB
219563

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bình Dương ngày 19/08/16

005 554
110 663 65 60
2775 78
331 30 34 32 38 8
446 47 46 995 95

Bình Dương - 19/08/16

0123456789
8110
3630
4360
3131
4832
9563
7654
9434
9375
8805
0695
5495
4565
46
3946
4047
978
2938
KẾT QUẢ XỔ SỐ Trà Vinh
Thứ sáu Loại vé: 25TV34
100N
97
200N
186
400N
1384
7149
2662
1TR
4046
3TR
30982
30296
21658
53797
25632
34663
79907
10TR
33080
37645
20TR
57944
30TR
88678
ĐB
581400

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Trà Vinh ngày 19/08/16

000 07 558
1663 62
2778
332 880 82 84 86
444 45 46 49 996 97 97

Trà Vinh - 19/08/16

0123456789
3080
1400
2662
0982
5632
4663
1384
7944
7645
186
4046
0296
97
3797
9907
1658
8678
7149
trung vit(Trứng Vịt) 00    
ca trang(Cá Trắng) 01 41 81
con oc(Con Ốc) 02 42 82
con vit(Con Vịt) 03 43 83
con cong(Con Công) 04 44 84
cong trung(Con Trùng) 05 45 85
con cop(Con Cọp) 06 46 86
con heo(Con Heo) 07 47 87
con tho(Con Thỏ) 08 48 88
con trau(Con Trâu) 09 49 89
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con cho(Con Chó) 11 51 91
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con voi(Con Voi) 13 53 93
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con ong(Con Ong) 16 56 96
con hac(Con Hạc) 17 57 97
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
con buom(Con Bướm) 19 59 99
con ret(Con Rết) 19 60  
co gai(Cô Gái) 21 61  
bo cau(Bồ Câu) 22 62  
con khi(Con Khỉ) 23 63  
con ech(Con Ếch) 24 64  
con o(Con Ó) 25 65  
rong bay(Rồng Bay) 26 66  
con rua(Con Rùa) 27 67  
con ga(Con Gà) 28 68  
con luon(Con Lươn) 29 69  
ca den(Cá Đen) 30 70  
con tom(Con Tôm) 31 71  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con nhen(Con Nhện) 33 73  
con nai(Con Nai) 34 74  
con de(Con Dê) 35 75  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
ong tao(Ông Táo) 40 80  
con chuot(Con Chuột) 15 55 95
con trau(Con Trâu) 09 49 89
con cop(Con Cọp) 06 46 86
meo nha(Mèo Nhà) 14 54 94
meo rung(Mèo Rừng) 18 58 98
rong nam(Rồng Nằm) 10 50 90
con ran(Rồng Bay) 26 66  
con ran(Con Rắn) 32 72  
con ngua(Con Ngựa) 12 52 92
con de(Con Dê) 35 75  
conkhi(Con Khỉ) 23 63  
con ga(Con Gà) 28 68  
con cho(Con Chó) 11 51 91
con heo(Con Heo) 07 47 87
ong tao(Ông Táo) 00 40 80
ong to(Ông Tổ) 05 45 85
tien tai(Tiền Tài) 33 73  
ba vai(Bà Vải) 36 76  
ong troi(Ông Trời) 37 77  
ong dia(Ông Địa) 38 78  
than tai(Thần Tài) 39 79  
Ý nghĩa các con số từ 1 - 100
 

© 2013 ~ LOTOXOSO.com

Like để xem nhanh hơn!
THANK = +1